Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

Zajęcia skierowane do uczniów uzdolnionych i interesujących się określoną tematyką. Zajęcia prowadzone będą za pomocą metod aktywizujących, jak dyskusja, praca w grupie, „burza mózgów”, ćwiczenia, gry zespołowe. Praca w ramach kół zainteresowań pozwoli przygotować uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych. Do realizacji zadań zakupione zostaną podręczniki do ćwiczeń, materiały do przygotowania posterów, materiały źródłowe z historii, epidiaskop do folii, ekran, stojak do map, odczynniki chemiczne, zestawy doswiadczalne z fizyki, materiały do przygotowania zajęć.W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia dodatkowe:
 • Koło geograficzne „Z geografią bliżej” – Pani Zofia Zdunek
 • Koło historyczne „Podróże w przeszłość” – Pani Małgorzata Sabat
 • Koło matematyczne „Matematyka – prosta droga do sukcesu” – Pani Eliza Garbacz
 • Koło fizyczne „Z fizyką łatwiej” – Pani Małgorzata Wolińska
 • Koło chemiczne „Eksperymentalna chemia” – Pani Krystyna Urban
 • Warsztaty fotograficzne – Pan Sławomir Tomasiewicz
 • Zajęcia kulturoznawcze z języka niemieckiego „Polacy, Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy, po prostu Europejczycy – zajęcia z kultury krajów niemieckiego obszaru językowego” – Pani Joanna Rodak
 • Warsztaty z języka angielskiego „Rok z Szekspirem” – Pani Alicja Filipowska

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze służce wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

Zajęcia wyrównawcze skierowane są dla uczniów, którzy z mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania matematyki i geografii. Na zajęciach realizowany będzie program, który umożliwi uczniom mniej zdolnym nadrobienie braków.

W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia wyrównawcze:

 • zajęcia wyrównawcze z geografii „Spotkania przy mapie” – Pani Monika Jarosz
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki „Wystarczy chcieć” – Pani Iwona Jóźwiak
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki „W kręgu matematyki” – Pan Kamil Góźdź

Zajęcia sportowe

Zajęcia skierowane do uczniów, którzy chcą aktywnie spędzać czas po lekcjach, przygotować się do udziału w zawodach i konkursach sportowych, mieć dobrą kondycję.

W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia sportowe:

 • Koło sks pływanie „Pływam coraz lepiej” – Pan Marek Kitliński
 • Koło sks pływanie „Pływam bezpiecznie” – Pani Małgorzata Mazurek- Filip
 • Koło sks piłka ręczna dla dziewcząt „Piłka ręczna dla każdego” – Pani Beata Sajda
 • Koło sks siatkówka chłopców „Śladami Wlazłego” – Pan Zbigniew Sajda
 • Koło sks piłka nożna chłopców „Droga do EURO 2012” – Pan Łukasz Iwanek
 • Koło sks lekka atletyka „Wyżej, dalej, szybciej…” – Pani Joanna Góźdź

Warsztaty z doradztwa zawodowego

Dzięki warsztatom uczniowie poszerzą wiedzę na temat rynku pracy, nabędą umiejętności praktyczne: pisania dokumentów aplikacyjnych, wypełniania formularzy, pogłębią refleksję nad sobą o świadomość własnych słabych i mocnych stron. Uczniowie otrzymają materiały i testy pozwalające ocenić własne predyspozycje zawodowe.

Działanie obejmie 29 klas, w każdej klasie zostanie przeprowadzone 5 godzin warsztatów. Warsztaty będą realizowane metodami ćwiczeniowymi, każdy z uczniów będzie sporządzał dokumenty aplikacyjne, określał własne mocne i słabe strony. Z warsztatów skorzysta 800 uczniów, łącznie zostanie przeprowadzonych 145 godzin warsztatów. Zajęcia będzie prowadził Pan Krzysztof Krupa.