Lokalna Akademia Cisco (Cisco Networking Academy) działająca w naszej szkole to laboratorium sieci komputerowych, które realizuje swoje zadania w ramach programu Cisco Networking Academy (CNA). 17 stycznia 2018, w ramach kursów: ITE, CCNA1, CCNA2 odbyły się kolejne w historii naszej Akademii obowiązkowe, teoretyczne (chapters exam) oraz praktyczne (skills exam) egzaminy weryfikujące wiedzą oraz umiejętności uczniów.

Pierwszy z egzaminów (kurs Cisco Certified Network Associate level 1) zawierał się w 10 zadaniach praktycznych i polegał na konfiguracji bezprzewodowego routera sieciowego z funkcją AP. Średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 96 %. Stuprocentowe rezultaty osiągnęli: Damian Bogusz, Damian Dudek, Piotr Pożarowszczyk oraz Jakub Żytkowski. Szczegółowe wyniki przedstawiają się następująco:

 1. Damian Bogusz (3Z) - 100 %
 2. Damian Dudek (3Z) - 100 %
 3. Kamil Gdula (3Z) - 90 %
 4. Michał Nurzyński (3Z) - 90 %
 5. Piotr Pożarowszczyk (3Z) - 100 %
 6. Jakub Żytkowski (3Z) - 100 %

Drugi z egzaminów (kurs Cisco Certified Network Associate level 2) polegał na rozwiązaniu zadania praktycznego dotyczącego zaawansowanej konfiguracji routera sieciowego z wiersza poleceń. Średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 74 %. Szczegółowe wyniki:

 1. Kacper Tomasiewicz (3Z) - 60 %
 2. Adam Kułak (3Z) - 80 %
 3. Szysiak Krystian (3Z) - 80 %
 4. Kaczorowski Krzysztof (3Z) - 80 %
 5. Mateusz Bednarczyk (3Z) - 60 %
 6. Paweł Kowalczyk (4T) - 80 %
 7. Filip Piskorski (4T) - 80 %

Trzeci z egzaminów (kurs IT Essentials: PC Hardware and Software) zawierał się w 50 zadaniach testu wielokrotnego wyboru, z kilkoma odpowiedziami prawidłowymi. Próg zdawalności ustawiony był na poziomie 75 %. Średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 95 %. "Setki" uzyskali: Bicz Bartosz, Budzyński Bartłomiej, Melchior Michał, Oliwniak Adrian.

 1. Michał Barszczyk (2T) - 84,2 %
 2. Kamil Białek (2T) - 93,1 %
 3. Bartosz Bicz (2T) - 100 %
 4. Konrad Jan Borówka (2Z) - 98 %
 5. Bartłomiej Budzyński (2Z) - 100 %
 6. Damian Bujek (2T) - 99 %
 7. Łukasz Florek (3Z) - 98 %
 8. Daniel Kaczor (2T) - 98 %
 9. Grzegorz Markiewicz (2T) - 98 %
 10. Krzysztof Matyjaszczyk (3Z) - 98 %
 11. Mateusz Mazurkiewicz (2Z) - 86,1 %
 12. Michał Melchior (2T) - 100 %
 13. Wiktor Mróz (2Z) - 94,1 %
 14. Adrian Oliwniak (2T) - 100 %
 15. Sandra Ostaszewska (2T) - 99 %
 16. Maciej Pożarowszczyk (2T) - 96 %
 17. Mateusz Przytocki (2T) - 96 %
 18. Artur Sidor (2T) - 99 %
 19. Hubert Sikora (2T) - 99 %
 20. Grzegorz Sowa (2T) - 78,2 %
 21. Mateusz Taras (2T) - 94,1 %
 22. Arkadiusz Zarzycki (2T) - 92,1 %

Egzaminy były podsumowaniem trwających prawie 5 miesięcy kursów, w których udział bierze 35 uczniowie naszego technikum pod okiem instruktora (Jakub Duba). Zdanie styczniowych egzaminów cząstkowych przez uczniów było przepustką do kontynuowania realizacji dalszych treści kursów oraz docelowo zdawania egzaminu końcowego „FINAL”, który odbędzie się na początku czerwca 2018 roku
w naszej szkole. Przed niektórymi uczniami jeszcze egzaminy praktyczne. Zdanie wszystkich egzaminów pozwoli uczniom legitymować się uznawanymi na całym świecie w branży IT certyfikatami od firmy Cisco Systems.