-To nie tylko tytuł piosenki z repertuaru Anny Jantar, to obraz naszych wspaniałych absolwentów, których pożegnaliśmy 28 kwietnia. Wszystkim towarzyszyły skrajne uczucia: radość i smutek, nadzieje i obawy związane z tym, co już się skończyło i co dopiero się zacznie. Zakończenie roku w klasach czwartych w ZS nr 2 w Lubartowie było bardzo wyjątkowe choćby z tej racji, że kończyła go klasa IV T- technikum informatycznego, jako ostatnia z rocznika uczęszczającego wcześniej do gimnazjum oraz klasy IV B, IV H, IV N, IV M, IV P, IV S, kończące naukę w systemie czteroletnim, zapoczątkowanym reformą edukacji- podsumował piątkową uroczystość p.o. dyr. szkoły pan Zbigniew Sajda. Głos zabrali również Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego pan Krzysztof Karczmarz, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Wiesława Bronisz, wychowawca klasy IV M pan Tomasz Prażmo oraz przedstawiciel maturzystów Paweł Dejko i uczniów klas młodszych- Zuzanna Guz.

Było to niezwykle wzruszające spotkanie zarówno dla absolwentów, ich rodziców i dziadków, wychowawców, nauczycieli i uczniów. Bardzo liczne grono naszych uczniów zakończyło swoją edukację wspaniałymi wynikami i świadectwami z wyróżnieniem. Absolwenci kończący edukację osiągnęli wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych. Mogliśmy też uroczyście podziękować naszym wolontariuszom czy członkom zespołu szkolnego radiowęzła oraz tym, którzy pracowali na rzecz szkoły w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Kole Teatralnym. To było bardzo piękne doświadczenie zobaczyć jak wiele dzieje się w naszej szkole i jak te działania ukształtowały naszą młodzież.

Zostaną wszyscy w naszej pamięci, we wspomnieniach, w murach naszej szkoły, w której dostali od nas to, co najlepsze.

Życzymy im wszystkim z całego serca, aby to był początek ich wspaniałej drogi, niech spełniają się marzenia i plany … szczęścia i zdrowia….

325A0232.png327A0831.png325A0218.png325A8739.png327A0759.png325A0255.png325A0293.png325A0221.png325A0348.png327A0872.png327A0748.png327A0885.png327A0788.png327A0775.png327A0785.png325A0287.png327A0765.png327A0846.png327A0710.png325A0202.png