20 listopada 2023 r. zostało zwarte porozumienie pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UMCS reprezentowanym przez Dziekan Wydziału prof. dr hab. Annę Przyborowską – Klimczak , a Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie reprezentowanym przez Dyrektora-mgr Zbigniewa Sajdę.

W wyniku zawartego porozumienia Wydział Prawa i Administracji objął swoim patronatem klasę humanistyczno-prawniczą realizującą wiedzę o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Uczniowie będą więc mogli uczestniczyć w lekcjach z zakresu nauk prawnych prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz poszerzać swoją wiedzę na temat tworzenia i stosowania prawa. Wyjazdy na uczelnię pozwolą też uczniom poznać specyfikę studiów prawniczych oraz organizację wydziału. W przyszłości z pewnością niektórzy podejmą decyzję o wyborze właśnie tych studiów.