I Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje w Lubartowie od 1945 roku, Technikum Zawodowe nr 2 od 2009, natomiast Gimnazjum Sportowe od roku 2012. Od tego czasu te trzy szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki ukończyło kilkanaście tysięcy osób. Chcąc być na bieżąco z tymi osobami cyklicznie prowadzimy monitoring losów absolwentów naszej szkoły, którzy w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat związani byli z jej historią. Zgromadzone informacje dają nam obraz kim dzisiaj jest absolwent liceum, technikum czy gimnazjum „na Chopina”. Gdzie dalej się uczy, studiuje, pracuje i jak żyje. Czy jest zadowolony ze swojej drogi życiowej i jaki wpływ miał na nią wybór naszej placówki jako szkoły średniej.

 

 

Rok ukończenia szkoły 2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 naszą szkołę opuściło 103 absolwentów Liceum.

 

 

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Liceum:

 • UMCS – 29 %

 • Praca – 17 %

 • Politechniki – 11 % 

 • KUL - 10 %

 • WSEI - 9 %

 • Uniwersytet Medyczny – 7 %

 • Uniwersytet Przyrodniczy – 5 % 

 • studium policealne - 4 %

 • Szkoły policealne - 4 %

 • AWF - 2 %

 • Inne – 6 %

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 naszą szkołę opuściło 47 absolwentów Technikum.

 

 

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Technikum: 

 • Praca - 47 %

 • Politechnika Lubelska - 30 % 

 •  WSEI - 17 %

 •  Uniwersytet Przyrodniczy - 4 %

 • AWF - 2 %

  

 

Rok ukończenia szkoły 2018

 

W roku szkolnym 2017/2018 naszą szkołę opuściło 162 absolwentów Liceum.

 

 

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Liceum:

 • UMCS – 31 %

 • Praca – 18 %

 • Uniwersytet Medyczny – 11 % 

 • Politechniki – 11 % 

 • Uniwersytet Przyrodniczy – 7 % 

 • KUL - 5 %

 • Szkoły policealne - 4 %

 • Akademia Wychowania Fizycznego - 3 %

 • Wojskowa Akademia Techniczna - 2 %

 • WSEI - 2 %

 • Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania - 2 %

 • Inne – 4 %

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 naszą szkołę opuściło 37 absolwentów Technikum.

 

 

 

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Technikum: 

 • Politechnika Lubelska - 39 % 

 • Praca - 34 % 

 •  UMCS - 18 %

 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT - 3 %

 • Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych - 3 %

 • Szkoła Policealna Cosinus - 3 % 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 naszą szkołę opuściło 25 absolwentów Gimnazjum Sportowego.

 

 

Szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Gimnazjum: 

 • I LO w ZS nr 2 Lubartów - 64 % 

 • Technikum Zawodowe w ZS nr 2 Lubartów- 16 %
 • II Liceum Ogólnokształcące Lubartów - 12 %

 • ZS nr 1 w Lublinie - 4 % 

 • Technikum Zawodowe RCEZ Lubartów - 4 % 

  

 

Rok ukończenia szkoły 2017

 

W roku szkolnym 2016/2017 naszą szkołę opuściło 173 absolwentów Liceum.

 

 

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Liceum:

 • Uniwersytety – 41 %

 • Praca – 21 %

 • Politechniki – 14 % 

 • Szkoły policealne – 8 % 

 • KUL – 6 % 

 • WSEI - 2 %

 • WAT - 2 %
 • Inne (AGH, AWF, SGGW) – 6 %

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 naszą szkołę opuściło 32 absolwentów Technikum.

 

 

 

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Technikum: 

 • Politechnika Lubelska - 44 % 

 • Praca - 25 % 

 • KUL - 10 % 

 •  UMCS - 6 %

 • UP - 6 %
 • WSEI - 6 % 

 • WSPA - 3 % 

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 naszą szkołę opuściło 35 absolwentów Gimnazjum Sportowego.

 

 

Szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Gimnazjum: 

 • I LO w ZS nr 2 Lubartów - 43 % 

 • Technikum Zawodowe w ZS nr 2 Lubartów- 17 %
 • Technikum Zawodowe RCEZ Lubartów - 14 % 

 • II Liceum Ogólnokształcące Lubartów - 14 % 

 • Lubelskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie - 3 % 

 • ZSP w Radzyniu Podlaskim - 3 % 

 • I LO Lublin  - 3 % 

 • VIII LO Poznań - 3 %

 

 

 

 Rok ukończenia szkoły 2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 naszą szkołę opuściło 193 absolwentów Liceum.

 

 

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Liceum: 

 • Politechniki – 20 % 

 • Inne – 9 % 

 • Szkoły policealne – 9 % 

 • KUL – 5 % 

 • Uniwersytety – 48 % 

 • Praca – 9 %

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 naszą szkołę opuściło 26 absolwentów Technikum.

 

 

 

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Technikum: 

 • Politechniki - 50 % 

 • Praca - 23 % 

 • UMCS - 15 % 

 • KUL - 4 % 

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych - 4 % 

 • Studium medyczne - 4 % 

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 naszą szkołę opuściło 27 absolwentów Gimnazjum Sportowego.

 

 

Szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Gimnazjum: 

 • ZS nr 2 - 55 % 

 • RCEZ - 22 % 

 • Liceum Ogólnokształcące - 7 % 

 • Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie - 4 % 

 • Technikum Transportowo-Komunikacyjne - 4 % 

 • Technikum Zawodowe  - 4 % 

 • Szkoła Zawodowa - 4 % 

 

Rok ukończenia szkoły 2015

 

W roku szkolnym 2014/2015 naszą szkołę opuściło 175 absolwentów Liceum.

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Liceum:

 • Politechniki – 19 %
 • Inne – 9 %
 • Szkoły policealne – 9%
 • UP - 7 %
 • KUL - 9 %
 • Uniwersytety - 35 %
 • UM, AGH, WAT -9 %
 • AWF - 6 %
 • Praca - 6 %

 

W roku szkolnym 2014/2015 naszą szkołę opuściło 31 absolwentów Technikum.

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Technikum:

 • Politechniki - 36 %
 • Praca - 32 %
 • Inne - 10 %
 • UMCS - 6 %
 • KUL - 13 %
 • UP - 3 %

 

W roku szkolnym 2014/2015 naszą szkołę opuściło 17 absolwentów Gimnazjum Sportowego.

Szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Gimnazjum:

 • ZS nr 2 - 70 %
 • RCEZ - 6 %
 • ZS nr 5 - 6 %
 • Liceum Wojskowe - 6 %
 • Technikum Elektroniczne - 6 %
 • Liceum Sportowe - 6 %

Kontynuują naukę w naszej szkole absolwenci Gimnazjum:

 • Technikum informatyczne - 14 %
 • Liceum w klasach o profilach:
  - prawniczy - 45 %
  - mat-geo. - 22 %
  - mat-fiz. - 22 %
  - społ-adm. - 11 %

 

Rok ukończenia szkoły 2013

 

W roku szkolnym 2012/2013 naszą szkołę opuściło 225 absolwentów.

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci 2013:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - 28%
 • Politechniki - 14%
 • Uniwersytety - 11%
 • Uniwersytet Przyrodniczy - 16%
 • Kierunki medyczne - 5%
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski - 5%
 • Wojskowa Akademia Techniczna, służby mundurowe - 3%
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Kosmetologia, Turystyka - 3%
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - 1%
 • Akademia Górniczo-Hutnicza - 1%
 • Szkoła Główna Handlowa - 1%
 • pozostałe kierunki - 3%
 • Inne - 9%

 

 

Rok ukończenia szkoły 2011

 

W roku szkolnym 2010/2011 naszą szkołę opuściło 260 absolwentów.

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci 2011:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - 25%
 • Politechniki - 18%
 • Uniwersytet Przyrodniczy - 17%
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski - 10%
 • Akademia Górniczo-Hutnicza - 5%
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Kosmetologia, Turystyka - 5%
 • Akademia Medyczna - 4%
 • Wojskowa Akademia Techniczna - 3%
 • Szkoła Główna Handlowa - 1%
 • Szkoła Filmowa - 1%
 • Fotografika - 1%
 • Inne - 11%