Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie z dnia 2 lutego 2021 r. uprzejmie informujemy, że dzień 2 kwietnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za Święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

W dniu 2 kwietnia 2021 r. szkoła będzie zamknięta.