Odbiór świadectw dojrzałości w szkole - 09.07.2024r w godz. 10:00-12:00.

Absolwenci będą mogli odebrać świadectwa w szkole w następujących salach:

  • IVM - sala 110
  • IVG, IV B - sala 111
  • IVP - sala 106
  • IVH - sala 117
  • IVS - sala 114
  • VZ  - sala 7

Odbiór świadectwa należy pokwitować u swoich wychowawców w salach.