Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w dniu 23 czerwca 2023 roku:

8.00 - Msza św. w Bazylice św. Anny,

9.15 - uroczyste zakończenie roku szkolnego w hali gimnastycznej, następnie spotkania z wychowawcami w salach, według wykazu:

KLASY PIERWSZE

Lp.

Klasa

Profil klasy

Wychowawca

Nr sali

1.       

I M

Matematyczno-fizyczna 1

Kamil Kozioł

3p

2.       

I N

Matematyczno-fizyczna 2

Sylwia Kubik

2p

3.       

I B

Biologiczno-chemiczna

Jolanta Czechowska

21

4.       

I P

Humanistyczno-prawnicza

Beata Cieślak

7

5.       

I H

Humanistyczno-psychologiczna

Maria Biernacka - Drabik

218

6.       

I S

Społeczno-administracyjna

Marta Fąk

1p

7.       

I T

Technik informatyk

Sylwia Gaweł

202

8.       

I Z

Technik informatyk

Joanna Skomorowska

214

KLASY DRUGIE

Lp.

Klasa

Profil klasy

Wychowawca

Nr sali

1.       

II M

Matematyczno-fizyczna

Beata Kućmińska-Trepka

211

2.       

II G

Matematyczno-ekonomiczna

Alicja Filipowska

207

3.       

II B

Biologiczno-chemiczna

Bożena Dziedzic

210

4.       

II P

Humanistyczno-prawnicza

Anna Lipka-Zielińska

118

5.       

II D

Humanistyczno-psychologiczna 1

Małgorzata Kapica

102

6.       

II H

Humanistyczno-psychologiczna 2

Tomasz Węgrzyn

213

7.       

II S

Społeczno-administracyjna

Renata Mazur

103

8.       

II T

Technik informatyk

Mateusz Adamczyk

107

9.       

II W

Technik informatyk

Marek Gaweł

113

10.    

II Z

Technik informatyk

Elżbieta Puszkarska

105

 

KLASY TRZECIE

Lp.

Klasa

Profil klasy

Wychowawca

Nr sali

1.       

III M

Matematyczno-fizyczna

Marta Mazurek

110

2.       

III G

Matematyczno-ekonomiczna

Iwona Kornacka

111

3.       

III B

Biologiczno-chemiczna

Karolina Oleksiejuk

216

4.       

III P

Humanistyczno-prawnicza

Ewa Mikulska

106

5.       

III H

Humanistyczno-psychologiczna

Aleksandra Polska

117

6.       

III S

Społeczno-administracyjna

Artur Staszek

114

7.       

III T

Technik informatyk

Anita Chłopaś

206

8.       

III Z

Technik informatyk

Sławomir Tomasiewicz

205

 

KLASY CZWARTE

Lp.

Klasa

Profil klasy

Wychowawca

Nr sali

1.       

IV Z

Technik informatyk

Jakub Duba

201

W dniu 6 czerwca 2023 r. (wtorek) w godzinach 16.30 – 18.00 odbędą się zebrania rodziców uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego nr 2 z wychowawcami klas oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim i w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.

W dniu 4 kwietnia 2023 r. (wtorek) w godzinach 16.30 – 18.00 odbędą się zebrania rodziców uczniów z wychowawcami klas według niżej podanego harmonogramu:

KLASY PIERWSZE

L.p.

Klasa

Profil klasy

Wychowawca

Nr sali

1.       

I M

Matematyczno – fizyczna 1

Kamil Kozioł

3p

2.       

I N

Matematyczno – fizyczna 2

Sylwia Kubik

2p

3.       

I B

Biologiczno – chemiczna

Jolanta Czechowska

21

4.       

I P

Humanistyczno – prawnicza

Beata Cieślak

7

5.       

I H

Humanistyczno – psychologiczna

Maria Biernacka - Drabik

218

6.       

I S

Społeczno – administracyjna

Marta Fąk

1p

7.       

I T

Technik informatyk

Sylwia Gaweł

202

8.       

I Z

Technik informatyk

Joanna Skomorowska

214

 

KLASY DRUGIE

L.p.

Klasa

Profil klasy

Wychowawca

Nr sali

1.       

II M

Matematyczno – fizyczna

Beata Kućmińska-Trepka

211

2.       

II G

Matematyczno – ekonomiczna

Alicja Filipowska

207

3.       

II B

Biologiczno – chemiczna

Bożena Dziedzic

210

4.       

II P

Humanistyczno – prawnicza

Anna Lipka-Zielińska

118

5.       

II D

Humanistyczno – psychologiczna 1

Małgorzata Kapica

102

6.       

II H

Humanistyczno – psychologiczna 2

Tomasz Węgrzyn

213

7.       

II S

Społeczno – administracyjna

Renata Mazur

103

8.       

II T

Technik informatyk

Mateusz Adamczyk

107

9.       

II W

Technik informatyk

Marek Gaweł

113

10.    

II Z

Technik informatyk

Elżbieta Puszkarska

105

 

KLASY TRZECIE

L.p.

Klasa

Profil klasy

Wychowawca

Nr. sali

1.       

III M

Matematyczno – fizyczna

Marta Mazurek

110

2.       

III G

Matematyczno – ekonomiczna

Iwona Kornacka

111

3.       

III B

Biologiczno – chemiczna

Karolina Oleksiejuk

216

4.       

III P

Humanistyczno – prawnicza

Ewa Mikulska

106

5.       

III H

Humanistyczno – psychologiczna

Aleksandra Polska

117

6.       

III S

Społeczno – administracyjna

Artur Staszek

114

7.       

III T

Technik informatyk

Anita Chłopaś

206

8.       

III Z

Technik informatyk

Sławomir Tomasiewicz

205

 

KLASY CZWARTE

L.p.

Klasa

Profil klasy

Wychowawca

Nr. sali

1.       

IV M

Matematyczno – fizyczna 1

Tomasz Prażmo

217

2.       

IV N

Matematyczno – fizyczna 2

Jolanta Malczewska

101

3.       

IV B

Biologiczno – chemiczna

Marzanna Michalska

104

4.       

IV P

Prawnicza

Małgorzata Sabat

116

5.       

IV H

Humanistyczno – psychologiczna

Beata Józefaciuk

209

6.       

IV S

Społeczno – administracyjna

Monika Jarosz

15

7.       

IV T

Technik informatyk

Kamil Góźdź

203

8.       

IV Z

Technik informatyk

Jakub Duba

201

 

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim i w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.