Przypominamy, że dni 8, 9, 10, 12, 24 oraz 25 czerwca 2020 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.