W dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek) w godzinach 16.30-18.00 odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim i w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2023 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie z dnia 28 września 2023 r. uprzejmie informujemy, że dzień 3 listopada 2023 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za Święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

W dniu 3 listopada 2023 r. szkoła będzie zamknięta.

Przypominamy również, że dni 2-3 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.