Projekt pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.