Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2023 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie z dnia 28 września 2023 r. uprzejmie informujemy, że dzień 3 listopada 2023 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za Święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

W dniu 3 listopada 2023 r. szkoła będzie zamknięta.

Przypominamy również, że dni 2-3 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniu 19 września 2023 roku (wtorek) odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina 16.30 – klasy I, II, III LO i I, II, III, IV TZ – hala sportowa

Godzina 16.30 – klasy IV LO i V TZ – mała sala widowiskowa (nr 1)

Godzina 17.00 – spotkania wychowawców z rodzicami w salach lekcyjnych

GIEŁDA UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW!!!


Poniedziałek, 11 września 2023 r.


PRZERWY:
9.35 - 9.40
10.25 - 10.40
11.25 - 11.35
12.20 - 12.35
13.20 - 13.25

MIEJSCE: WEJŚCIE DO ŚWIETLIKA

Podczas giełdy zostaną udostępnione stanowiska i wszyscy chętni będą mogli kupić lub sprzedać używane podręczniki obowiązujące w naszej szkole.

PROCEDURA OBROTU UŻYWANYMI PODRĘCZNIKAMI
1. Używane podręczniki może sprzedać i kupić każdy uczeń naszej szkoły.
2. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie.
3. Prosimy o właściwe przygotowanie podręczników do sprzedaży (zdjęcie starych okładek, wymazanie gumką popisanych stron oraz zapisanie ceny na okładce wewnątrz książki).
4. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan podręcznika.
5. Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne reklamacje.
6. Wszelkich informacji na temat kiermaszu udzieli dyrekcja i Samorząd Uczniowski.
Zapraszamy do udziału w akcji absolwentów naszej szkoły.