Zapraszamy absolwentów Zespołu Szkół nr 2  po odbiór świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości  oraz  zaświadczeń i informacji o wynikach egzaminu dnia 7 lipca 2023r o godz. 8:30 w hali sportowej.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w dniu 23 czerwca 2023 roku:

8.00 - Msza św. w Bazylice św. Anny,

9.15 - uroczyste zakończenie roku szkolnego w hali gimnastycznej, następnie spotkania z wychowawcami w salach, według wykazu:

KLASY PIERWSZE

Lp.

Klasa

Profil klasy

Wychowawca

Nr sali

1.       

I M

Matematyczno-fizyczna 1

Kamil Kozioł

3p

2.       

I N

Matematyczno-fizyczna 2

Sylwia Kubik

2p

3.       

I B

Biologiczno-chemiczna

Jolanta Czechowska

21

4.       

I P

Humanistyczno-prawnicza

Beata Cieślak

7

5.       

I H

Humanistyczno-psychologiczna

Maria Biernacka - Drabik

218

6.       

I S

Społeczno-administracyjna

Marta Fąk

1p

7.       

I T

Technik informatyk

Sylwia Gaweł

202

8.       

I Z

Technik informatyk

Joanna Skomorowska

214

KLASY DRUGIE

Lp.

Klasa

Profil klasy

Wychowawca

Nr sali

1.       

II M

Matematyczno-fizyczna

Beata Kućmińska-Trepka

211

2.       

II G

Matematyczno-ekonomiczna

Alicja Filipowska

207

3.       

II B

Biologiczno-chemiczna

Bożena Dziedzic

210

4.       

II P

Humanistyczno-prawnicza

Anna Lipka-Zielińska

118

5.       

II D

Humanistyczno-psychologiczna 1

Małgorzata Kapica

102

6.       

II H

Humanistyczno-psychologiczna 2

Tomasz Węgrzyn

213

7.       

II S

Społeczno-administracyjna

Renata Mazur

103

8.       

II T

Technik informatyk

Mateusz Adamczyk

107

9.       

II W

Technik informatyk

Marek Gaweł

113

10.    

II Z

Technik informatyk

Elżbieta Puszkarska

105

 

KLASY TRZECIE

Lp.

Klasa

Profil klasy

Wychowawca

Nr sali

1.       

III M

Matematyczno-fizyczna

Marta Mazurek

110

2.       

III G

Matematyczno-ekonomiczna

Iwona Kornacka

111

3.       

III B

Biologiczno-chemiczna

Karolina Oleksiejuk

216

4.       

III P

Humanistyczno-prawnicza

Ewa Mikulska

106

5.       

III H

Humanistyczno-psychologiczna

Aleksandra Polska

117

6.       

III S

Społeczno-administracyjna

Artur Staszek

114

7.       

III T

Technik informatyk

Anita Chłopaś

206

8.       

III Z

Technik informatyk

Sławomir Tomasiewicz

205

 

KLASY CZWARTE

Lp.

Klasa

Profil klasy

Wychowawca

Nr sali

1.       

IV Z

Technik informatyk

Jakub Duba

201

W dniu 6 czerwca 2023 r. (wtorek) w godzinach 16.30 – 18.00 odbędą się zebrania rodziców uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego nr 2 z wychowawcami klas oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim i w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.