Projekt pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przypominamy, że dni 8, 9, 10, 12, 24 oraz 25 czerwca 2020 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.