REKRUTACJA DO PROJEKTU „PROFESJONALIŚCI Z POWIATU LUBARTOWSKIEGO”-  ZAPRASZAMY UCZNIÓW TECHNIKUM ZAWODOWEGO NR 2

Informujemy uczniów klas I, II, III, IV i V technikum, że rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia dodatkowe, które będą realizowane w roku szkolnym 2023/2024 w ramach projektu „Profesjonaliści
z Powiatu Lubartowskiego”.

Rekrutacja ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym zasadą równości płci oraz w oparciu o Regulamin  i określone w nim zasady.

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wypełnionych i podpisanych przez Kandydata  dokumentów do dnia 7 września 2023 do szkolnego koordynatora projektu- Ewy Mikulskiej (sala 106).

UWAGA!
W przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty muszą być dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Zajęcia dodatkowe:

Projektowanie baz danych

Kurs fotografii

Każdy uczestnik projektu może wziąć udział w jednych wybranych zajęciach.

Zajęcia będą realizowane w miesiącach wrzesień- październik 2023.

W zajęciach mogą wziąć udział uczniowie, którzy brali udział w projekcie ale nie uczestniczyli w zajęciach: Projektowanie baz danych i/lub Kurs fotografii.

 

Szczegółowych informacji na temat Projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej możecie uzyskać u koordynatora szkolnego- Ewa Mikulska (sala 106).

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa na zajęcia

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie zgoda na udostępnienie wizerunku uczeń i nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń i nauczyciel