I Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie, jako jedyne w powiecie, przystąpiło w tym roku szkolnym do innowacyjnego projektu edukacyjnego - Archipelag Matematyki, który polega na zastosowaniu pracy na specjalnej platformie cyfrowej, jako narzędzia uzupełniającego naukę matematyki w liceach ogólnokształcących.

Celem projektu „Archipelag Matematyki” jest zachęcenie uczniów liceów ogólnokształcących do matematyki i do dziedzin, w których odgrywa ona istotną rolę.

Głównymi adresatami są uczniowie o średnich umiejętnościach. Właśnie w tej grupie uczniów tkwi niewykorzystany potencjał.

W naszej szkole zostały utworzone dwie grupy uczniów z klas pierwszych (matematyczno-fizycznej i matematyczno-geograficznej). Nasz wybór skupił się na tych klasach gdyż nie uczestniczyły one jeszcze w żadnych zajęciach projektowych.

Uczniowie biorący udział w innowacyjnym projekcie zostali wciągnięci do funkcjonującej w Internecie gry „Archipelag Matematyki”, która prezentuje w atrakcyjnej formie zagadnienia matematyczne. Polega ona na
- wirtualnej wędrówce po Archipelagu,
- pokonywaniu przeszkód związanych z rozwiązywaniem problemów matematycznych.

Poruszane zagadnienia będą często wykraczały poza zakres materiału szkoły średniej. Prezentowane jednak będą tak, żeby było to dla uczniów zrozumiałe i atrakcyjne. Ponadto w trakcie zajęć podkreślany będzie związek z matematyką z programu szkolnego przez zamieszczanie związanych z nią zadań i testów. Ma to być również pomocą dla ucznia i nauczyciela w przygotowaniu do matury z matematyki.