Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową stanowić będą uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2010/11.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2010/11 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowany jest w okresie: od 2009.12.31 – 2013.09.30

Działania planowane w ramach projektu:

 

1. Program „Matematyka nie jest trudna – uwierz w siebie”

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów słabych (po 2 godziny w tygodniu w każdym roku szkolnym)
 • Warsztaty matematyczne dla uczniów – prowadzone przez nauczycieli akademickich (dla każdej grupy 2 wizyty na każdy rok szkolny
 • Seminaria metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia, w zakresie pracy z uczniem słabym
 • Internetowa Klasa Matematyczna –Jej celem będzie zdefiniowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów posiadających braki edukacyjne w zakresie matematyki (3 razy w roku szkolnym uczniowie będą rozwiązywać testy sprawdzające przygotowane i ujednolicone przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie)
 • Konkursy matematyczne „Zostań Pitagorasem”, których celem będzie promocja uczniów, którzy wykazują największe postępy w nauce
 • Letnie obozy matematyczne dla laureatów konkursu „Zostań Pitagorasem

 

2. Program „Matematyka jakiej nie znasz – poszerz swoje horyzonty”

 • Zajęcia rozszerzające dla uczniów zdolnych (po 2 godziny w tygodniu w każdym roku szkolnym)
 • Warsztaty matematyczne dla uczniów – prowadzone przez nauczycieli akademickich (dla każdej grupy 2 wizyty na każdy rok szkolny )
 • Seminaria metodyczne dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym
 • Internetowa Ekstraklasa Matematyczna. Jej celem będzie zdefiniowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów wykazujących zainteresowanie matematyczne. 3 razy w roku szkolnym będą rozwiązywać testy sprawdzające przygotowane i ujednolicone przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie
 • Konkursy matematyczne np. „Zostań Euklidesem”, których celem będzie promocja uczniów wykazujących największą wiedzę z matematyki
 • Letnie obozy naukowe dla laureatów konkursu „Zostań Euklidesem

 

Uczestnicy projektu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych oraz podręczników.

"Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne"
al. Rejtana 16a, pok 65 35-959 Rzeszów
tel. 17 872-13-04
www.mum.univ.rzeszow.pl