Dnia 18 października br. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt edukacyjny "Archimedes", który realizowany był w 48 szkołach położonych  na terenie 4 województw: lubelskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego oraz mazowieckiego (powiat łosicki), w tym także w naszym liceum.

Projekt „ARCHIMEDES”  realizowany był w  okresie od 15.08.2008 r. do 15.11.2012 r. Głównym jego celem było rozwijanie uzdolnień naukowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w perspektywie przyszłego zatrudnienia oraz dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. 

Dzięki temu, że uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach wsparcia oraz mogli brać udział w zajęciach więcej niż z jednego przedmiotu, efekty czteroletniej realizacji tego projektu w naszym liceum są imponujące:

 1. 204 uczniów klas pierwszych uczestniczyło w zajęciach dodatkowych, a 163 uczniów klas drugich w zajęciach kół naukowych z  matematyki, fizyki, chemii i biologii. Zrealizowano 745 godzin zajęć z tych przedmiotów.
 2. 132 uczniów klas drugich uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych z fizyki i chemii na wyższych uczelniach. Były to zajęcia w  Wojskowej Akademii Technicznej, Politechnice Warszawskiej oraz w  Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku.
 3. 9 uczniów uczestniczyło w warsztatach naukowych w Centrum Badań Jądrowych w Genewie, a 1 uczennica w wyjeździe do Francji i Czech na zajęcia warsztatowe „ Energetyka Jądrowa
  i Odnawialne Źródła Energii”.
 4. 13 uczniów brało udział  w tygodniowych obozach naukowych ( 8 osób z biologii, 2 osoby
  z chemii, 1 osoba z fizyki i 2 z matematyki).
 5. 26 uczestników projektu  brało udział w dwóch edycjach konkursu matematycznego organizowanego  przez głównego realizatora projektu - Augustowskie Centrum Edukacyjne  we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.  Finały  tych konkursów odbywały się
  w Wojskowej Akademii  Technicznej – dwoje uczniów naszej szkoły: Brygida Bocian i Konrad Kowalak uzyskało wyróżnienie.
 6. 2 uczennice z koła chemicznego: Karolina Parysek i Paulina Cybul brały udział w konkursie prac badawczych. Za prezentację pt. „Czy bez chemii można żyć? Czyli chemia w życiu codziennym. Chemik w Kuchni” przyznano im Grand Prix.

Dzięki realizacji projektu „ARCHIMEDES”  nasza szkoła znacząco wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o pomoce i materiały   edukacyjne na zajęcia z fizyki, chemii, biologii i matematyki  oraz stworzyła uczniom możliwości do realizowania swoich pasji i zainteresowań. Jesteśmy przekonani, że wiedza, doświadczenie i umiejętności zdobyte podczas zajęć dodatkowych, kół i obozów naukowych oraz wyjazdów warsztatowych, okażą się przydatne w ich dorosłym życiu.

Więcej szczegółów na temat realizacji projektu „Archimedes” pod adresem: http://ace.pol.pl/www5/index5.htm

K. Miętek