Dnia 18 października br. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt edukacyjny "Archimedes", który realizowany był w 48 szkołach położonych  na terenie 4 województw: lubelskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego oraz mazowieckiego (powiat łosicki), w tym także w naszym liceum.

W I LO w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie od 2008 roku realizujemy zajęcia w ramach projektu „Archimedes” . Kolejne roczniki uczniów mogą korzystać z zajęć dodatkowych oraz pracować w ramach kół naukowych. Dzięki nim mogą poszerzać swoje wiadomości oraz kształtować umiejętności.

W I LO w Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie od 2008 roku realizujemy zajęcia w ramach projektu „Archimedes”. Kolejne roczniki uczniów mogą korzystać z zajęć dodatkowych oraz pracować w ramach kół naukowych. Dzięki nim mogą poszerzać swoje wiadomości oraz kształtować umiejętności.

Jako uczestnik zajęć z fizyki, odbywających się w ramach projektu unijnego „Archimedes,” w drugim tygodniu ferii (24 – 29 stycznia) miałem okazję uczestniczyć w obozie naukowym. Podczas tego zgrupowania brałem udział w bardzo interesujących zajęciach na Politechnice Warszawskiej oraz w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku.

Jesteśmy na półmetku…

Od września nasza szkoła rozpoczęła trzeci rok realizacji działań w ramach projektu „Archimedes”. Skierowany jest on do uczniów wykazujących zainteresowanie naukami ścisłymi.

Projekt „Archimedes” skierowany jest do uczniów wykazujących zainteresowanie naukami ścisłymi. Realizowany jest w 48 szkołach ponadgimnazjalnych położonych na terenie 4 województw: woj. warmińsko – mazurskiego, woj. lubelskiego, woj. podlaskiego oraz woj. mazowieckiego (powiat łosicki). Głównym realizatorem projektu jest Augustowskie Centrum Edukacyjne.

W ramach projektu Archimedes uczniowie uczestniczący w zajęciach dodatkowych z chemii i biologii mają możliwość udziału w obozach naukowych. Oto, jak wspominają swój pobyt na obozach nasze uczennice.