Projekt „Archimedes” skierowany jest do uczniów wykazujących zainteresowanie naukami ścisłymi. Realizowany jest w 48 szkołach ponadgimnazjalnych położonych na terenie 4 województw: woj. warmińsko – mazurskiego, woj. lubelskiego, woj. podlaskiego oraz woj. mazowieckiego (powiat łosicki). Głównym realizatorem projektu jest Augustowskie Centrum Edukacyjne.

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji z nauk matematyczno-przyrodniczych, zwiększenie zainteresowania i świadomości znaczenia nauk ścisłych, wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w perspektywie przyszłego zatrudnienia oraz dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia liczby uczniów wybierających przedmioty ścisłe na maturze oraz pomóc uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Projekt „Archimedes” realizowany jest w okresie:
15. 08. 2008 r. - 15. 11. 2012 r.

Realizacja projektu obejmuje:

 1. Zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki, biologii i chemii dla uczniów klas I
 2. Koła naukowe z matematyki, fizyki, biologii i chemii dla uczniów klas II
 3. Obozy naukowe z biologii w wybranych parkach narodowych oraz z chemii i fizyki w wybranych ośrodkach akademickich.
 4. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów klas II w ośrodkach akademickich – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie i Politechnika Warszawska

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia te będą odbywać się w II semestrze w latach szkolnych 2008/2009, 2009/2010 oraz 2010/2011.
W naszej szkole w roku szkolnym 2008/2009 zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii odbywały się w pięciu grupach:

 • dwie grupy z matematyki – 23 uczniów. Prowadzący p. Eliza Garbacz i p. Grażyna Augustynowicz,
 • jedna grupa z biologii – 12 osób – prowadząca p. Bożena Dziedzic,
 • jedna grupa z fizyki – 15 osób - prowadząca p. Małgorzata Wolińska,
 • jedna grupa z chemii – 12 osób - prowadząca p. Krystyna Urban.

Zajęcia odbywały się w wymiarze 5 godz. tygodniowo ( jedna godzina dla każdej grupy) przez 15 tygodni. Ogółem odbyło się 75 godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczyło 62 uczniów klas pierwszych. W roku szkolnym 2009/2010 zajęcia dodatkowe dla uczniów klas pierwszych odbywają się również w pięciu grupach, w których uczestniczy 68 osób. Są to:

 • dwie grupy z matematyki – 28 uczniów. Prowadzący p. Eliza Garbacz i p. Grażyna Augustynowicz,
 • jedna grupa z biologii – 14 osób – prowadząca p. B Bożena Dziedzic,
 • jedna grupa z fizyki – 16 osób - prowadząca p. Beata Kućmińska-Trepka
 • jedna grupa z chemii – 10 osób - prowadząca p. Elżbieta Słowicka-Kuta.

Termin zakończenia tych zajęć to czerwiec 2010r.

Kolejnego naboru na tego typu zajęcia dokonamy spośród uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011

KOŁA NAUKOWE

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach kół naukowych będą trwały przez dwa semestry w kolejnych latach szkolnych: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęła się realizacja zajęć prowadzonych w formie kół naukowych. Powstały 4 koła, w których uczestniczy 44 uczniów:

 • Koło naukowe z matematyki – 10 osób - prowadząca p. Eliza Garbacz,
 • Koło naukowe z biologii – 12 osób – prowadząca p. Bożena Dziedzic,
 • Koło naukowe z fizyki – 13 osób - prowadząca p. Małgorzata Wolińska,
 • Koło naukowe z chemii – 9 osób - prowadząca p. Krystyna Urban.

Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 godz. tygodniowo, przez 30 tygodni.

Kolejnych naborów na tego typu zajęcia dokonamy spośród uczniów klas drugich, którzy uczestniczyli w zajęciach dodatkowych w klasie pierwszej w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012.

OBOZY NAUKOWE

W dniach 29 czerwiec – 4 lipiec 2009 r. dwie uczennice klasy pierwszej wzięły udział w obozie naukowym z biologii, który odbył się w Wigierskim Parku Narodowym. Zajęcia edukacyjne obozu naukowego w Wigierskim Parku Narodowym obejmowały:

 1. Lekcja muzealna "Zwierzęta WPN- u" (Stary Folwark)
 2. Wycieczka do WPN:
  • zwiedzanie wystawy przyrodniczej "Nad Wigrami"
  • projekcja filmu o WPN w sali multimedialnej
  • zwiedzanie wystawy etnograficznej "Ocalić od zapomnienia"
  • przejście ścieżką edukacyjną "Las"
  • zwiedzanie Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach
 1. Zwiedzanie Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 2. Spotkanie z podróżnikiem i fotografikiem p. Piotrem Malczewskim- gawęda i prezentacja
 3. Ekologia jezior, badanie makrofauny jeziora Wigry (pobór próbek w terenie, zajęcia w laboratorium)
 4. Warsztaty kulinarne gotowania kartaczy (miejscowość Tartak)
 5. Warsztaty ceramiczne (Krzywe)
 6. Prelekcja dr Macieja Kamińskiego "Jezioro Wigry i jego ochrona" (Muzeum Wigier- Stary Folwark)

Oprócz zajęć edukacyjnych uczennice w ramach obozu miały zapewnione zajęcia rekreacyjno-sportowe, zakwaterowanie, całodobowe wyżywienie, transport oraz opiekę wychowawcza.

W czasie ferii zimowych, w dniach od 15 do 20 lutego 2010 roku uczennica klasy drugiej uczestniczyła w obozie naukowym z chemii, który realizowany był na Politechnice Warszawskiej.

Wyjazdy na obozy w czasie ferii letnich i zimowych będą kontynuowane w kolejnych latach szkolnych do 2012 roku.

ZAJĘCIA LABORATORYJNE

„Chopin” na Wojskowej Akademii Technicznej w WarszawieW dniach: 26 listopada 2009 oraz 28 stycznia 2010 roku uczniowie uczęszczający na zajęcia koła naukowego z fizyki i chemii w ramach realizacji projektu „ARCHIMEDES” mieli okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych, które odbywały się na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. W wyjeździe do Warszawy uczestniczyło 24 uczniów. Uczniowie klas drugich o rozszerzeniu matematyczno-informatycznym i matematyczno-fizycznym wraz z prowadzącą zajęcia panią Małgorzatą Wolińską samodzielnie przeprowadzili doświadczenia, których celem było wyznaczenia prędkości ciał przy wykorzystaniu wahadła balistycznego. W trakcie pobytu poznali ofertę edukacyjną uczelni, jej możliwości dydaktyczne oraz mieli okazję zobaczyć nowatorskie rozwiązania techniczne opracowane przez pracowników i studentów WAT-u, mające zastosowanie w armii jak i w życiu codziennym.

Uczennice II klasy o rozszerzeniu biologiczno – chemicznym, pod opieką pani prof. Krystyny Urban wysłuchały dwóch bardzo interesujących wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych WAT : „Alkaloidy – trucizny czy leki ? oraz „Fenomen ciekłych kryształów”. Dziewczęta dowiedziały się o pozytywnym i negatywnym działaniu niektórych alkaloidów oraz wykorzystaniu ich w medycynie. Jeszcze ciekawsze okazały się warsztaty dotyczące materiałów wybuchowych oraz doświadczenia tłumaczące występowanie reakcji barwnych. Licealistki miały okazję samodzielnie przeprowadzić niektóre z nich.

Spotkania odbywały się w bardzo przyjaznej i sympatycznej atmosferze. Wycieczkę zakończył wspólny obiad w restauracji. Strudzeni, ale zadowoleni uczestnicy mogli odpocząć i posilić się po wyczerpującej podróży i dniu pełnym wrażeń. Wielu z nich zastanawiało się nad studiowaniem na wydziale chemii czy fizyki. Z pewnością wyjazd do WAT przybliżył im wymarzony kierunek. Być może będzie inspiracją w podjęciu ostatecznej decyzji.

W dniu 31 marca 2010 roku, grupa 12 uczniów naszej szkoły po raz drugi będzie uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych z fizyki, które tym razem odbędą się na Politechnice Warszawskiej.
Podczas wyjazdu przeprowadzone zostaną następujące tematy:

 1. Badanie zjawiska interferencji światła, pierścienie Newtona, interferometr Michelsona, siatka dyfrakcyjna.
 2. Promieniowanie jonizujące, poznanie zasad działania wybranych detektorów, wykonywanie pomiarów z ich zastosowaniem.

Wyjazdy na zajęcia laboratoryjne do ośrodków akademickich będą odbywały się także w kolejnych latach szkolnych: 4 wyjazdy w roku szkolnym 2010/2011 i 4 wyjazdy w roku szkolnym 2011/2012

W ramach realizacji projektu szkoła otrzymała pakiety edukacyjne z fizyki, chemii i biologii na kwotę 56 223,61 zł. Zawierają one pomoce dydaktyczne i laboratoryjne, instrukcje przeprowadzania doświadczeń oraz karty ćwiczeń dla uczniów.