Jako uczestnik zajęć z fizyki, odbywających się w ramach projektu unijnego „Archimedes,” w drugim tygodniu ferii (24 – 29 stycznia) miałem okazję uczestniczyć w obozie naukowym. Podczas tego zgrupowania brałem udział w bardzo interesujących zajęciach na Politechnice Warszawskiej oraz w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku.

W pierwszych dwóch dniach pobytu w Warszawie uczestniczyłem w zajęciach na Politechnice Warszawskiej. Pod kierownictwem pracowników naukowych, wyżej wymienionej placówki, miałem okazję poznać różne zagadnienia dotyczące chemii. Obserwacja i badanie właściwości oraz selektywności katalizatorów, poznanie enzymów, przeprowadzanie różnych ciekawych doświadczeń, aktywne uczestnictwo w procesie przygotowania danej próbki do badan, obsługa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego – to tylko niektóre czynności wykonywane przez uczniów podczas zajęć na tej renomowanej placówce.

Kolejne dni spędziłem w Świerku, gdzie mogłem zrozumieć wiele szczegółowych zagadnień z atomistyki. Podczas wizyty w Instytucie poznaliśmy wiele ciekawych informacji towarzyszących problematyce energii atomowej, mieliśmy okazję badania próbek wysyłających określone promieniowanie na specjalistycznym sprzęcie pomiarowym. Ponadto dokonywaliśmy dokładnej analizy przeprowadzonych przez nas badań, a także sprawdziliśmy, jaki związek z promieniowaniem mają przedmioty stanowiące dla nas niezbędny element życia codziennego. Jednakże główną atrakcja całego pobytu na obozach było wejście do doświadczalnego reaktora jądrowego „Maria” o mocy ciągłej 20 MW, który jednak nie jest wykorzystywany do celów energetycznych. Już sama możliwość pobytu tak blisko reaktora robi olbrzymie wrażenie, które potęgowane jest przez charakterystyczną dla tego miejsca atmosferę.

Jednak nie sama nauką żyje człowiek – na szczęście organizatorzy wyjazdu do Warszawy wiedzieli o tym doskonale. Codziennie, po wyczerpującym pobycie w placówkach naukowych, popołudnie mieliśmy wypełnione różnymi atrakcjami, takimi jak np. wyjścia do kina, zwiedzanie Warszawy, pobyt w teatrze, czy możliwości odwiedzenia nowo powstałego Centrum Nauki Kopernik.

Oprócz tego miałem okazję zawrzeć wiele wspaniałych znajomości z ludźmi, którzy posiadali niezwykła chęć poznawania świata od coraz to nowych stron.

Te wszystkie przeżycia na długo pozostaną w pamięci i z wielką przyjemnością będę ciągle do nich wracał.