W I LO w Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie od 2008 roku realizujemy zajęcia w ramach projektu „Archimedes”. Kolejne roczniki uczniów mogą korzystać z zajęć dodatkowych oraz pracować w ramach kół naukowych. Dzięki nim mogą poszerzać swoje wiadomości oraz kształtować umiejętności.

Projekt „Archimedes” obejmuje zajęcia z biologii, chemii, fizyki i matematyki. Oprócz zajęć w szkole, uczniowie, którzy wykazali się podczas ich realizacji szczególnym zaangażowaniem, mogą uczestniczyć w obozach naukowych. W tym roku uczennice klasy II f : Ewelina Skowronek i Wioleta Babiak wyjadą na tygodniowy obóz naukowy z biologii w Goniądzu. W ramach obozu młodzież będzie miała zapewnione zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe. Uczeń klasy IIc Michał Kopeć będzie brał udział w obozie naukowym z matematyki. Radosław Włoch pojedzie do Genewy. Jako członek koła naukowego z fizyki będzie uczestniczył w wycieczce do Instytutu Badań Jądrowych - CERN.

Nie są to pierwsze wyjazdy naszych uczniów. Dotychczas w tygodniowych obozach naukowych z biologii, chemii i fizyki wzięło udział sześcioro uczniów klas pierwszych i drugich.W zajęciach laboratoryjnych, które odbywały się na wyższych uczelniach ( WAT, Politechnika Warszawska i Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku), uczestniczyło łącznie 84 uczniów. W Instytucie Badań Jądrowych w CERN w Genewie miało okazję być czworo uczniów.

Ogółem do tej pory w zajęciach dodatkowych wzięło udział 204 osoby z klas pierwszych. W kołach naukowych udzielało się 99 ucznów klas drugich. Projekt „Archimedes” będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym i kolejni uczniowie mogą liczyć na możliwość rozwijania swoich zainteresowań.