W czerwcu 2011 nasza szkoła zakończyła trwający dwa lata projekt Comenius zatytułowany "Zamki – cenne historyczne dziedzictwo". Naszymi partnerami były szkoły z Włoch, Turcji i Portugalii. Praca nad projektem polegała na opracowaniu materiałów dotyczących pochodzenia, architektury i historii wybranych zamków średniowiecznych. Ponadto w obszarze naszych zainteresowań było także życie codzienne mieszkańców zamku-ich stroje, dieta, sposoby spędzania wolnego czasu, a nawet choroby i metody ich leczenia. Wszystkie materiały zostały opracowane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Współpraca zakładała także zorganizowanie spotkań w każdym z biorących udział w projekcie kraju. W związku z tym my mieliśmy przyjemność gościć naszych partnerów w Lubartowie w październiku 2010 roku, a nasi uczniowie i nauczyciele brali udział w wyjazdach do Włoch (październik 2009r.), Portugalii (maj 2010r. ) i Turcji (maj 2011r.). Opracowane materiały to rezultat wspólnej pracy uczniów oraz nauczycieli historii, geografii, wiedzy o kulturze, języka polskiego i angielskiego.

Wszyscy miło wspominamy prace nad projektem i doceniamy tego rodzaju współpracę międzynarodową. Udział w projekcie daje możliwość rozwijania wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Młodzi ludzie mają okazję nabyć podstawowe umiejętności i kompetencje życiowe niezbędne dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W związku z tym postaraliśmy się o nawiązanie nowej współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej w ramach programu Comenius 2011-2013. Nasz nowy projekt pt. „Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę” prowadzony będzie przez osiem krajów – Norwegię, Portugalię, Włochy, Rumunię, Bułgarię, Węgry, Polskę i Turcję, przy czym ten ostatni odpowiada za koordynację działań uczestników i jest jednocześnie organizatorem projektu. Nasi uczniowie będą mogli wziąć udział w spotkaniach w Turcji, Włoszech, Bułgarii i na Węgrzech, a nasza szkoła będzie gospodarzem spotkania uczestników projektu w kwietniu 2012 roku. Działania, które będziemy podejmować związane są z kulturą i sztuką i obejmują zajęcia fotograficzne, malarskie ( w tym także graffiti), teatralne i muzyczne. Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne osoby.

 Zapraszamy do zapoznania się z efektem pracy naszych uczniów i nauczycieli, którzy brali udział w projekcie Comenius „Zamki-cenne historyczne dziedzictwo”.