Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w poziomie wiedzy u uczniów ZS nr 2 w Lubartowie oraz stworzenie im warunków do osiągania sukcesów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i rozwijania zainteresowań.


Szczegółowe cele projektu.

 

 

  • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, pochodzących z różnych gimnazjów,
  • uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej przez uczniów mających braki w wiedzy i kłopoty z uczeniem się,
  • wzrost liczby uczniów biorących udział konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
  • wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy,
  • wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego i podwyższanie ogólnej sprawności uczniów,
  • wspomaganie uczniów w określeniu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.