W minioną sobotę w sali konferencyjnej w lubelskim „Globusie” obradowali działacze sportu szkolnego z terenu województwa lubelskiego. Okazją do spotkania była kończąca się kadencja zarządu i komisji rewizyjnej LW SZS w Lublinie. Na zjeździe powiat lubartowski reprezentowali: pan Krzysztof Dec- Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lubartowie oraz pan Zbigniew Sajda- Sekretarz PSZS w Lubartowie i jednocześnie Członek Prezydium LW SZS w Lublinie.

Przy okazji zjazdu, najbardziej zasłużonym działaczom sportu szkolnego z terenu województwa lubelskiego wręczono odznaki „Za zasługi dla sportu”. Na wniosek LW SZS w Lublinie wśród 17 odznaczonych znalazła się aż piątka działaczy sportu szkolnego z terenu naszego powiatu. Złotą odznakę otrzymał pan Krzysztof Dec (SP nr 3 w Lubartowie), srebrne odznaki: pani Beata Sajda oraz pan Zbigniew Sajda (ZS nr 2 w Lubartowie), a brązowe pan Andrzej Pawłowski (SP nr 3 w Lubartowie) i pan Marek Kitliński (ZS nr 2 w Lubartowie). Wręczenia odznak dokonał Poseł na Sejm RP pan Sławomir Skwarek.

Najważniejszym punktem porządku obrad było jednak wybranie nowych władz lubelskiego SZS-u. Po przeprowadzeniu wyborów i ukonstytuowaniu się nowego zarządu nowym prezesem LWSZS w Lublinie został pan Sławomir Skwarek, a na jednego trzech wiceprezesów wybrano lubartowianina, pana Zbigniewa Sajdę.

Przed nowym zarządem stoi trudne zadanie wypromowania sportu szkolnego i wzmocnienie jego roli w szkołach i środowiskach lokalnych.- wybrzmiewało w wypowiedziach delegatów podczas zjazdu- Sport szkolny jest jednych z niezbędnych czynników wpływających na ukształtowanie młodego człowieka. Szczególnie teraz, kiedy młodzi ludzie spędzają dużo czasu przed komputerami nie tylko w czasie wolnym, ale też podczas nauki- padały z sali słowa działaczy.

Zarząd PSZS w Lubartowie

247538020_4221652984612523_6305957988190618733_n (1).jpg248765537_602082500986468_2783263954917716897_n.jpg248661648_293639522401720_6480962775939809590_n.jpg247544958_245917697591424_7174894858526846821_n.jpg247912330_1067374624075778_5021211628789442320_n.jpg247345649_232096715571825_6283912342396587168_n.jpg247436054_2924707547843015_7498317599235797873_n.jpg247995170_648260836191272_4398851764033970751_n.jpg