W roku szkolnym 2023/24 w ZS nr 2 w Lubartowie zostały zrealizowane dwa programy Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, finansowane z funduszy Ministerstwa Edukacji i Sportu, których celem było szkolenie młodzieży w zakresie umiejętności organizacji zawodów sportowych.


Pierwszy z nich, to "Młodzieżowy Organizator Sportu", w którym wzięło udział 15 uczniów, a opiekunami byli p. Beata Sajda i p. Zbigniew Sajda. Młodzież odbyła kilkadziesiąt godzin szkoleń teoretycznych i praktycznych, na których poznawała zasady organizowania zawodów sportowych i przepisy wybranych dyscyplin.


Drugim programem, w którym udział wzięło 10 uczniów, był "Młodzieżowy Sędzia Sportowy", którego opiekunem był p. Marek Kitliński.


Kursy zakończyły się egzaminem teoretycznym a MSS dodatkowo weekendowym obozem w okolicach Nałęczowa, gdzie odbywały się zajęcia praktyczne. Wszyscy uczestnicy szkoleń uzyskali wynik pozytywny, tym samym zdobywając legitymacje MOS i MSS, potwierdzające ich wiedzę i umiejętności. Młodzi sędziowie otrzymali legitymacje i koszulki sportowe.

06664c39-459c-4fe8-813c-09dcdd4dd16b.jpg0b092733-6fba-43bd-aa86-4e929a821441.jpge2391478-167c-4219-969f-a85e0298fdb1.jpge4eb8db5-e9d1-46d4-8924-9445821ab33f.jpg2c78ed44-dbf2-49bc-85b6-9449fefec9a6.jpg9b210dae-37b8-49db-a891-cfcbb0eed49b.jpg