Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie dobrze wie, czym jest ekologia. W ciągu bieżącego roku szkolnego od września do czerwca tradycyjne i aktywnie działała w kierunku ochrony środowiska.

We wrześniu uczniowie uczestniczyli w globalnej akcji „Sprzątanie  świata” zbierając śmieci z terenów leżących bliso szkoły. Każdego roku gromadzą w kilkudziesięciu workach odpady, najczęściej  szklane i plastikowe butelki, oraz inne metalowe i plastikowe rzeczy. Terenami uprzątanymi są pasy zieleni wzdłuż torów od strony ulicy Lipowej oraz rejon za garażami od ulicy Batalionów Chłopskich.

Początek roku to również spotkania i warsztaty na temat segregacji odpadów i problemów ekologicznych dla wszystkich uczniów klas pierwszych. Zajęcia przybliżyły nowym uczniom ideę Zero Waste oraz zasady prawidłowej segregacji odpadów. Już od kilku lat w naszej szkole prowadzona jest segregacja odpadów, a na korytarzach znajdują się kolorowe odpowiednio oznaczone kosze. Z ochroną środowiska wiąże się zdrowy styl życia, dlatego w szkole miał miejsce konkurs „Wiedzy o zdrowiu”. Nie obojętny młodzieży jest los ptaków, które zimują u nas, dlatego odbył się konkurs „Budki dla ptaków”.

W listopadzie zainteresowani uczniowie uczestniczyli w „Wielkiej lekcji ekologii” zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Zasadniczym celem akcji było zachęcenie młodzieży do udziału w konkursie wiedzy ekologicznej „Człowiek w środowisku” przygotowanym przez UP.  Konkurs miał charakter dwuetapowy: szkolny i wojewódzki. Etap wojewódzki poprzedzony został warsztatami  realizowanymi  na uczelni.

W lutym uczniowie z klas z rozszerzoną geografią mieli okazję zwiedzić budynek Nauk o Ziemi i Gospodarki Planowania Przestrzennego UMCS oraz uczestniczyć w zajęciach warsztatowych i wykładowych z okazji „Światowych Dni Mokradeł”.

Wiosna tradycyjnie obfituje w różne akcje ekologiczne.  Młodzież aktywnie przystąpiła  do corocznej akcji „Posadź swoje drzewo”  zorganizowanej przez Nadleśnictwo Lubartów na terenie lasów kozłowieckich. Szablonowo w I liceum obchodzone są  „Dzień Wody” i „Dzień Ziemi” w formie ekologicznego apelu „Dzień Błękitnej Planety”, któremu towarzyszą quizy, konkursy plastyczne, prezentacje o tematyce ekologicznej. Indywidualnie każdy mógł również posprzątać okolice swojego miejsca zamieszkania,  lasy, pola, rowy przydrożne, przystanki. Aktywiści tak właśnie zrobili. W marcu uczniowie mieli okazję uczestniczenia w debacie  na UP poświęconej problemowi wody związanej z obchodami „Światowego Dnia Wody”. W kwietniu uczniowie z klas z rozszerzoną geografią świętowali „Światowy Dzień Ziemi” biorąc udział w warsztatach prowadzonych przez akademickich nauczycieli i studentów wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Planowania Przestrzennego. Natomiast w maju w szkole miało miejsce spotkanie z pracownikami Poleskiego Parku Narodowego. Tematem przewodnim była bioróżnorodność PPN. W nawiązaniu do spotkania odbył się międzyszkolny konkurs  „Parki narodowe i bioróżnorodność PPN”.

Podkreśleniem wagi problemów ekologicznych współczesnego  świata oraz inną formą edukacji  był udział młodzieży wraz z opiekunami w pikniku „Ekolubartowskim”. Uczniowie promujący Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie przygotowali i prowadzili różnego rodzaju zabawy i konkursy ekologiczne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, młodszych i starszych uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży szkół średnich.

Koniec roku tradycyjnie wiąże się ze zwiedzaniem oczyszczalni ścieków w Lubartowie w celu zapoznania się z pracą oczyszczalni i problemami zasobów wodnych. Uczniowie poznają skalę problemu zanieczyszczeń wody oraz zasady pracy urządzeń służących do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Ponadto zainteresowani uczniowie brali udział w lekcjach i konkursach on-line związanych   z treściami ekologicznymi oraz problemami środowiskowymi.

Absolwencie szkoły podstawowej, jeśli zależy Ci na ochronie środowiska i losach Ziemi, to w naszej szkole możesz działać w tym kierunku i realizować wszystkie te cele zwłaszcza w klasie z rozszerzoną geografią. W następnym roku szkolnym możesz przyczynić się do wykonania podobnych akcji organizowanych w I LO  oraz możesz brać w nich udział jako uczeń Zespołu Szkół nr w Lubartowie. Mamy już kolejne ekologiczne pomysły.

Warto pamiętać, że naszą planetę mamy tylko jedną. Musimy o nią dbać i szanować ją. Sami możemy jej pomóc poprzez np. segregację śmieci, oszczędzanie wody, energii, ochronę atmosfery wody, gleby, czy używanie wielorazowych  torebek na zakupy. Dla nas to nie jest dużo, a naszej planecie może bardzo pomóc. Pamiętaj NIE MA DRUGIEJ ZIEMI!!!

received_916255626395220.jpg20230401_093007.jpgreceived_192603963183785.jpg20230322_111908.jpgIMG_20230509_165946.jpg20230525_090121.jpg20221004_094458.jpg20230331_112222.jpg20230421_115217.jpg20230401_112233.jpg20221004_102736.jpg20230203_103958.jpg20230203_114919.jpgreceived_916255626395220.jpeg20230401_112238.jpg20230421_091833.jpgIMG20220913WA0009.jpg20230322_095320.jpgreceived_192603963183785.jpegIMG20230422164233.jpg20230202_115646.jpg20230202_143309.jpg20230331_112240.jpgIMG_20230423_203829_449.jpg