W dniu 10 grudnia 2018 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

Dyplomy z rąk Pana Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego, Pani Agaty Gruli Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 230 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: z liceum Dariusz Sokołowski – klasa IIIC oraz z technikum Krzysztof Matyjaszczyk – klasa IVZ. O bezpieczne przybycie na galę zatroszczyła się nasza Pani pedagog Edyta Lewtak.

Pan Wojewoda oraz Pani Kurator do gratulacji i życzeń skierowanych do młodzieży, dołączyli podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli, organów prowadzących szkoły oraz rodziców i opiekunów za troskę, zaangażowanie, stworzenie odpowiednich warunków oraz pokierowanie rozwojem tych zdolnych młodych ludzi. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele lubelskiego środowiska akademickiego, organów prowadzących
i samorządów, a także dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Tańca Jazzowego BALLO z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, który zaprezentował wzruszający taniec „Wdzięczni za niepodległość” związany z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania niepodległości. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Po oficjalnej części uroczystości goście zostali uraczeni słodkim poczęstunkiem
i krótkim spotkaniem ze wszystkimi laureatami.

ZS2

48394543_1952710831481776_3262560765537681408_n.jpg48381313_282123622652648_4581267604043202560_n.jpg48387909_304319966875241_2387060952450203648_n.jpg48381005_745585452472149_8676796109378551808_n.jpg48372610_307897203163782_7614113130381049856_n.jpg48406221_368858693681374_4484244116732903424_n.jpg48429510_216454105902633_3343910190608023552_n.jpg48366040_2219467465007329_2367953411749445632_n.jpg48386677_1412716008860628_360742403499360256_n.jpg48429101_333848027344002_8059277183417319424_n.jpg48389139_273927176810771_7603506687168741376_n.jpg