Dwie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie znalazły się na podium w  Konkursie Pamięci Agnieszki Osieckiej. Prace uczennic urzekły komisję konkursową nowatorstwem rozwiązania, ciekawym ujęciem tematu i walorami plastycznymi.

W 18 Powiatowym Konkursie Pamięci Agnieszki Osieckiej Kornelia Wielgus z klasy 1 M zajęła trzecie miejsce, a Zuzanna Puchacz z klasy 1G otrzymała wyróżnienie.

Gratulujemy sukcesu!

Uczniowie z „Chopina” na eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W dniu 12 marca 2024 r. w Urzędzie Miasta Lubartów odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Eliminacje gminne miały za zadanie wyłonić cztery osoby, które będą reprezentować miasto Lubartów na eliminacjach powiatowych. Uczestnicy rozwiązywali testy wyboru składające się z 30 pytań. Wymagały one szerokiej wiedzy z zakresu pożarnictwa, znajomości przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania na wypadek pożaru.

ZS nr 2 reprezentowali uczniowie: Zofia Zyga I M, Kornelia Wielgus I M, Małgorzata Janczak I M, Michał Topyła III T, Tomasz Topyła III T. Opiekun Marek Gaweł.

W kategorii szkół ponadpodstawowych miejsce I zajęła Zofia Zyga, II miejsce Michał Topyła, a miejsce IV Kornelia Wielgus.

24 uczniów ZS nr 2 w Lubartowie stypendystami „Funduszy Europejskich dla Lubelskiego"! 

W czwartek, 7 marca 2024 r. w  hali Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach miała miejsce Gala stypendystów programu "Fundusze Europejskie dla Lubelskiego". Stypendyści trzech powiatów odebrali listy gratulacyjne z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Starosty Puławskiego Danuty Smagi. Szkołę z ul. Chopina w ramach 2 programów reprezentowało aż 24 uczniów.

W kategorii "Lubelskie Wspiera Uzdolnionych 2023-2024" stypendium otrzymali uczniowie I LO w Lubartowie: Jakub Wójcik I B, Michał Suchodolski I G, Filip Żmuda I G,  Kinga Karczewska I L, Kacper Czapski II B, Izabela Laskowska II M, Izabella Olko II M, Beata Waśkowicz IV G.

W kategorii „Lubelska Kuźnia Talentów 2023-2024” stypendium otrzymali uczniowie Technikum zawodowego nr 2 w Lubartowie (informatycznego): Piotr Grosz I Z, Patryk Cybul II T, Dawid Iwanek II T, Mikołaj Król II T, Mateusz Kucio II Z, Marcin Jakoniuk III T, Mikołaj Lipski III W, Bartosz Bogusz III Z, Dominika Bajdak III Z, Bartosz Lalak III Z, Sebastian Cybul V Z, Hubert Goluch V Z, Bartosz Lipski V Z, Bartłomiej Topyła V Z, Patryk Wasilewski V Z, Przemysław Waśkowicz V Z.

Wszyscy wymienieni osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym, a wsparcie finansowe ma pomóc im w dalszym rozwoju osobistym, edukacji, jak również wpłynąć na zmniejszenie barier w rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Autorem pracy i filmu jest uczeń 2T - Igor Brynda.

16 stycznia 2024 r. ZS nr 2 w Lubartowie odwiedził Pan Profesor Mariusz Próchniak, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowani uczniowie uczestniczyli w wykładzie oraz warsztatach „Równowaga rynku i rola państwa
w gospodarce”. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Klasa akademicka SGH”, w którym uczestniczą klasy z rozszerzona matematyką.

- Głównym celem projektu jest propagowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz umożliwienie licealistom kontaktu ze środowiskiem akademickim. Wierzymy, że współpraca z najlepszą uczelnią ekonomiczną w kraju pozwoli naszym uczniom na poszerzenie swoich zainteresowań oraz zdobycie nowych, ciekawych doświadczeń- podsumowała spotkanie Pani Aleksandra Polska, nauczyciel matematyki i szkolny koordynator projektu Klasa akademicka SGH.