Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2023 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie z dnia 28 września 2023 r. uprzejmie informujemy, że dzień 3 listopada 2023 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za Święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

W dniu 3 listopada 2023 r. szkoła będzie zamknięta.

Przypominamy również, że dni 2-3 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.