W dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek) w godzinach 16.30-18.00 odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim i w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.