Uwaga uczniowie!

Już w lipcu i sierpniu będzie realizowane zadanie 4 – letnie programy stażowe, dzięki którym 25 uczniów
z naszej szkoły
 będzie miało możliwość odbycia  płatnych miesięcznych (150 godz.) staży. Celem ich jest nabycie umiejętności praktycznych uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez uczniów w ramach zajęć w szkole, a także wzmocnienie współpracy szkół z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorstwami.

W ramach projektu uczniowie będą mieli zapewnione:

  • stypendia stażowe,
  • zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania staży,
  • odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej,
  • badania lekarskie.

Rekrutacja do 24.06.2013 r.