Wakacyjny staż – to jedna z form wsparcia dla uczniów technikum zaplanowana w ramach projektu „Nauka – Praktyka – Sukces, który realizowany jest w naszej szkole od 2 czerwca 2013 r. Staże odbywały się w 18 zakładach pracy funkcjonujących w Lubartowie i okolicach, w wymiarze 150 godzin. Dzięki przychylności i zrozumieniu ze strony pracodawców, dla  32 uczniów naszego technikum wakacje były nie tylko czasem odpoczynku, ale także okresem uzupełniania i wzbogacania wiadomości zdobytych w szkole oraz nabywania  nowych  umiejętności i doświadczeń w zawodzie technik informatyk. Czas spędzony w zakładach, to również  doskonała okazja do  nabywania  nowych  umiejętności  interpersonalnych oraz  poznawania zasad funkcjonowania firm, co w przyszłości ułatwi młodzieży start na rynku pracy. Wszystkie koszty organizacji stażu (odzież ochronna, szkolenie bhp, badanie lekarskie, zwrot kosztów dojazdu ) pokryte były w ramach projektu, a ponadto każdy uczestnik stażu otrzymał stypendium stażowe w wysokości ok. 1 200 zł.

Staże dla kolejnych 18 uczniów technikum zaplanowane są również na przyszłe wakacje.

Nasi uczniowie odbywali staż w następujących firmach:
Centrum Serwisowe Jarosław Juć; Drukarnia Dako Kozioł I Wspólnicy Sp.J.; Saint Gobain Oddział Glassolutions Lubartów; Interduo ; PHU Zeus –Komputery Irena Stawinoga; Urząd Gminy Niedźwiada; Ambit Systemy Informatyczne; Stella Pack S.A; Ocean Stone Sp. z o.o.; Muzeum Zamoyskich w Kozłówce; Luvi Sp. z o.o.; Urząd Gminy Ostrówek; SPIN Lubartów, Telewizja Lubartów; Bolek Zbigniew Danił; Multi Service S.C. Centrum Elektroniki Lal A., Goluch S.; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie; Pracownia Projektowa Działalność Twórcza Halina Kuśmierz.

Wszystkim pracodawcom serdecznie dziękujemy za przyjęcie uczniów i liczymy na dalszą współpracę.