W dniach 30 – 31 maja 2016 r. w naszej szkole odbyła się wizyta przygotowawcza, poprzedzająca realizację projektu pt. „ECO ŚWIAT – NASZA PRZYSZŁOŚĆ” finansowanego z budżetu państwa w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W projekcie weźmie udział grupa 10 uczniów z naszej szkoły oraz 10 uczniów z Klaipeda Zemyna Gymnasium - szkołypartnerskiej z Litwy. Realizacja działań będzie miała miejsce od 17 do 23 września 2016 r. w Polsce. Główne tematy, które będą podejmowane podczas wymiany to dialog międzykulturowy i ekologia.

 

Program wizyty przygotowawczej był bardzo intensywny, ze względu na krótki czas jej trwania. Wspólnie z przedstawicielami grupy litewskiej szczegółowo omówiono założenia projektu, harmonogram działań oraz przedyskutowano oczekiwania i potrzeby uczestników. Rozdzielone zostały też zadania do wykonania przed przyjazdem i spotkaniem młodzieży z obu szkół. Podczas pobytu w Lubartowie przedstawiciele szkoły partnerskiej z Litwy wspólnie z przedstawicielami z Zespołu Szkół nr 2 zwiedzili miasto, gościli z wizytą w Starostwie Powiatowym i szkole, a także odwiedzili Lublin, Muzeum w Kozłówce oraz miejsca związane z zakwaterowaniem młodzieży i realizacją zaplanowanych działań.

 

Głównym celem zainicjowanej współpracy jest rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy naszymi krajami poprzez inspirowanie młodych ludzi do wspólnych działań, które pozwolą na zbliżenie się obu narodów, promowanie postawy tolerancji i solidarności oraz zgłębianie wiedzy ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych w oparciu o bogactwa przyrody. Wspólne działania uczniów litewskich i polskich będą również doskonałą okazją do odkrywania dziedzictwa kulturowego i historycznego krajów, doskonalenia kompetencji językowych oraz uczenia się zasad współpracy w międzynarodowych zespołach. Działania realizowane będą z wykorzystaniem takich metod jak: praca w grupach, dyskusja, zajęcia terenowe, warsztaty tematyczne, wycieczki, a wszystko to wzbogacone o gry i zabawy na świeżym powietrzu, służące poznawaniu się i integracji. Młodzi ludzie będą poszerzać swoją wiedzę w sposób wykraczający poza ramy edukacji formalnej.