Zakończył się projekt realizowany przez Zespół Szkól nr 2 w Lubartowie we współpracy z partnerską szkołą z Kłajpedy (Litwa) w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Pożegnaliśmy grupę litewskich uczniów, z którymi przez cały tydzień uczyliśmy się, pracowaliśmy i bawiliśmy się. Jednym z zadań projektu było wykonanie rzeczy pięknych z surowców wtórnych. Powstało dużo ciekawych przedmiotów, które uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście mogli zobaczyć na wystawie.

Projekt „Eco świat – nasza przyszłość” trwał 205 dni, z czego najważniejsza była odbywająca się w Polsce wymiana młodzieży od 17 do 23 września 2016 r. (pozostałe dni to czas przygotowań i upowszechniania rezultatów). Program był bardzo bogaty i ciekawy, pozwolił uczestnikom na naukę poprzez doświadczenie i refleksję. Główne tematy projektu to: dialog międzykulturowy i ekologia. Wszystkie działania służyły poznaniu kultur, budowaniu dobrosąsiedzkich relacji opartych na zrozumieniu i tolerancji oraz kształtowaniu świadomości ekologicznej.

 Trwa edukacja pozaformalna w ramach projektu „ECO WORLD – OUR FUTURE”

 Już piąty dzień uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie z Litwy ( z Kłajpedy) bawiąc się, nabywają nowe kompetencje, umiejętności i wiedzę, realizując projekt pt. „Eco świat – nasza przyszłość” finansowany w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEN. Główne tematy podejmowane podczas tej wymiany to: dialog międzykulturowy i ekologia. Wspólne działania uczniów litewskich i polskich są doskonałą okazją do odkrywania dziedzictwa kulturowego i historycznego krajów, kształtowania świadomości ekologicznej, uczenia się zasad współpracy w międzynarodowych zespołach oraz doskonalenia kompetencji językowych .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W słoneczne sobotnie popołudnie uczniowie naszej szkoły przywitali w Firleju gości ze szkoły Klaipeda Zemyna Gymnasium z Litwy. Po dziesięciu przedstawicieli każdej ze stron realizować będzie do piątku (23.09) międzynarodowy projekt „ECO ŚWIAT – NASZA PRZYSZŁOŚĆ” finansowany z budżetu państwa w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

 

 

W dniach 30 – 31 maja 2016 r. w naszej szkole odbyła się wizyta przygotowawcza, poprzedzająca realizację projektu pt. „ECO ŚWIAT – NASZA PRZYSZŁOŚĆ” finansowanego z budżetu państwa w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W projekcie weźmie udział grupa 10 uczniów z naszej szkoły oraz 10 uczniów z Klaipeda Zemyna Gymnasium - szkołypartnerskiej z Litwy. Realizacja działań będzie miała miejsce od 17 do 23 września 2016 r. w Polsce. Główne tematy, które będą podejmowane podczas wymiany to dialog międzykulturowy i ekologia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że wniosek Zespołu Szkół Nr 2 o sfinansowanie projektu pt. „ECO ŚWIAT – NASZA PRZYSZŁOŚC” otrzymał pozytywną decyzję Komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.