Cannot find kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d7 subfolder inside /home/zs2/public_html/proba/images/kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d7/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:7.2.34
Cannot find kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d6 subfolder inside /home/zs2/public_html/proba/images/kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d6/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:7.2.34
Cannot find kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d5 subfolder inside /home/zs2/public_html/proba/images/kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d5/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:7.2.34
Cannot find kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d4 subfolder inside /home/zs2/public_html/proba/images/kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d4/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:7.2.34
Cannot find kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d3 subfolder inside /home/zs2/public_html/proba/images/kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d3/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:7.2.34
Cannot find kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d2 subfolder inside /home/zs2/public_html/proba/images/kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d2/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:7.2.34
Cannot find kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d1 subfolder inside /home/zs2/public_html/proba/images/kg/projektyzrealizowane/wymiana2016/d1/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:7.2.34

Projekt „Eco świat – nasza przyszłość” trwał 205 dni, z czego najważniejsza była odbywająca się w Polsce wymiana młodzieży od 17 do 23 września 2016 r. (pozostałe dni to czas przygotowań i upowszechniania rezultatów). Program był bardzo bogaty i ciekawy, pozwolił uczestnikom na naukę poprzez doświadczenie i refleksję. Główne tematy projektu to: dialog międzykulturowy i ekologia. Wszystkie działania służyły poznaniu kultur, budowaniu dobrosąsiedzkich relacji opartych na zrozumieniu i tolerancji oraz kształtowaniu świadomości ekologicznej.

„Poznajmy się”

Pierwszy dzień upłynął na grach i zabawach zapoznawczo – integracyjnych oraz językowych mających na celu poznanie się, zdobywanie zaufania, przełamywanie barier językowych i budowanie pozytywnego klimatu w grupie. Uczestnicy stworzyli słowniczek podstawowych zwrotów grzecznościowych polskich i litewskich oraz opracowali kontrakt, który obowiązywał wszystkich podczas kilku dni wspólnych działań. Omówiono także sprawy organizacyjne i sposoby ewaluacji (przygotowano drzewo ewaluacyjne).

 

 

Dzień drugi „ Wspólne korzenie”.

Przed południem grupa polska wcieliła się w rolę przewodnika i wspólnie z litewskimi rówieśnikami odkrywano polsko – litewską przeszłość podczas wycieczki po Lublinie - Jagiellońskim Szlakiem Unii Lubelskiej. Wiódł on od Kaplicy pw. Trójcy Św., przez Zamek Lubelski, Kościół Ojców Dominikanów, Starówkę do Pomnika Unii Lubelskiej na Placu Litewskim.

„Poznajemy nasze miasto”

Po południu, podczas gry terenowej przygotowanej przez grupę polską, litewscy goście poznawali historię i zabytki Lubartowa. Uczniowie przeprowadzili także ankietę i rozmowy z mieszkańcami miasta na temat ekologii i segregowania odpadów. Wieczorem młodzież polska zaprosiła swoich litewskich gości na wirtualną wycieczkę po najpiękniejszych zakątkach Polski, przy rytmach ulubionej muzyki oraz grach i zabawach. Rozpoczęto naukę kroków poloneza.

 

 

 
Dzień trzeci „Tęcza smaków - czyli co kryje się w barwie owoców i warzyw”

Ten dzień rozpoczął się wizytą w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Uczestnicy poznawali różnorodność świata roślin oraz ich właściwości zdrowotne uzależnione od barwy, a także metody ochrony zagrożonych gatunków roślin. Na zakończenie spotkania przygotowali sałatkę z wykorzystaniem warzyw należących do podstawowych grup kolorystycznych oraz ziół, a także lemoniadę i oliwę wzbogaconą przyprawami z Ogrodu.

”Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszych regionów”

Popołudnie uczniowie spędzili w Muzeum Wsi Lubelskiej. Uczestniczyli w interaktywnych warsztatach teatralnych pt: ”Życie codzienne rodziny Książków w Teodorówce w 1939”, przebierając się za postaci z epoki i odgrywając scenki z życia polskiej wsi w połowie XX wieku. Wieczorem goście z Litwy zaprezentowali swój kraj, miasto i szkołę. Degustowano litewskie potrawy, bawiono się w gry i zabawy oraz rozpoczęto naukę kroków litewskiego tańca.

 

 

 
Dzień czwarty ”Śladami żółwia, łosia i żurawia”

Przedpołudnie czwartego dnia uczestnicy spędzili na szlakach Poleskiego Parku Narodowego. Poznali różne ekosystemy, zaznajomili się ze sposobami i warunkami prowadzenia szkółek leśnych, naturalnych paśników dla zwierząt i ptaków oraz przeprowadzili próby udatności siewów i materiału sadzeniowego obejmującego drzewa i krzewy leśne. W tym celu wykonali wykopy oraz zliczanie i szacowanie sadzonek na określonym wycinku szkółki. W trakcie spacerów młodzież dokumentowała piękno natury Polesia, robiąc zdjęcia przy użyciu telefonów komórkowych. Wybrane fotografie zaprezentowane zostały społeczności szkolnej na wystawie i wzięły udział w konkursie na najpiękniejsze ujęcie natury w Poleskim Parku Narodowym.

”Odpady, śmieci, surowce”

Po południu w budynku szkoły odbył się panel dyskusyjny pod tytułem „Odpady, śmieci, surowce”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie, którzy przybliżyli zebranym zasady funkcjonowania nowoczesnej sortowni śmieci oraz sposoby wykorzystania odpadów. W trakcie spotkania przedstawiono w postaci prezentacji multimedialnej wyniki i analizę ankiet przeprowadzonych przez uczestników projektu na ulicach naszego miasta oraz zebranych przez grupę litewską w Kłajpedzie, przed przyjazdem do Polski.

 

 

 

Dzień piąty ”Życie w zgodzie z naturą”

Dzień ten uczestnicy projektu rozpoczęli w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, zwiedzając wnętrza zabytkowego pałacu z XVIII wieku, powozownię i park urządzony w stylu francuskim. Reszta dnia upłynęła w gospodarstwach ekologicznych w Dąbrówce. Młodzież poznała możliwości i sposoby wykorzystania pożytecznych mikroorganizmów w codziennym życiu i wykonała kule Bocashi, które pozwalają na przyjazne środowisku oczyszczenie zbiorników wodnych. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi elementami języka bębnów oraz stworzyli własny utwór muzyczny na bębny, który zaprezentowali na seminarium podsumowującym efekty projektu.

Po południu, spacerując przez polską wieś, młodzież dotarła do unikatowego, atestowanego gospodarstwa rolnego, specjalizującego się w ekologicznej uprawie pieczarki brązowej i innych grzybów jadalnych na podłożu przygotowywanym samodzielnie, metodami tradycyjnymi. Uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania ekologicznego gospodarstwa i pomogli przygotować posiłek z produktów pochodzących z naturalnych upraw, który został podany w biodegradowalnych naczyniach, w pięknej leśnej scenerii. Wieczorem, przy pieczonych kiełbaskach, kontynuowane były gry i zabawy, a także wspólne śpiewanie i tańce.

 

 

 
Dzień szósty ”Eko sztuka”

W tym dniu młodzież, pracując w grupach międzynarodowych, opracowała projekty i wykonywała różnorodne przedmioty na wystawę pt. „Rzeczy piękne i użyteczne”, wykorzystując do tego celu zebrane wcześniej surowce wtórne. Z materiałów tych uczniowie stworzyli także kolekcję strojów dla kobiet i mężczyzn, którą zaprezentowano w formie pokazu mody podczas spotkania podsumowującego efekty projektu. Ponadto, ułożyli scenariusz seminarium podsumowującego, przeprowadzili próby tańców narodowych, wykonali dekoracje sali oraz zmontowali film, będący kroniką poszczególnych dni wspólnych działań. Dzień zakończyły gry i zabawy typowe dla młodzieży w Polsce i na Litwie, służące zacieśnianiu więzi między uczestnikami, odkrywaniu różnic i podobieństw w zachowaniach, sposobach komunikowania się, obyczajach i wartościach.

 

 

„Czas rozstania”

Ostatniego dnia w murach szkoły odbyło się seminarium podsumowujące rezultaty projektu. Młodzież zaprezentowała społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom efekty wspólnych działań. Na tablicach przedstawiono wystawę pt. „Wieś polska i litewska na początku XX wieku”, fotoreportaż z Poleskiego Parku Narodowego oraz z pozostałych dni realizacji projektu. Cała sala została udekorowana symbolami Polski i Litwy oraz wycinankami wykonanymi z surowców wtórnych. Zauważalnym elementem wystroju sali była wystawa przedmiotów wykonanych z surowców wtórnych pt. „Rzeczy piękne i użyteczne”. Nie zabrakło też dużej tablicy informacyjnej o projekcie oraz źródłach jego finansowania. Zaprezentowano film – kronikę projektu. Młodzież zatańczyła w parach międzynarodowych poloneza oraz taniec litewski, a na koniec odbył się pokaz mody strojów wykonanych z odpadów.

Przed wyjazdem grupy litewskiej uczestnicy wymienili się drobnymi upominkami, własnoręcznie zrobionymi z surowców wtórnych.