W czołówce najbardziej usportowionych szkół Lubelszczyzny znalazła się również Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Uroczystość podsumowania Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku szkolnym 2015/2016 w tym roku odbyła się w Janowie Lubelskim. Dnia 26 października w Janowskim Ośrodku Kultury zostały oficjalne ogłoszone wyniki oraz wręczone puchary i dyplomy dla najbardziej usportowionych szkół w województwie.

W kategorii Licealiada III miejsce zajął Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. Lubartowski „Chopin” rywalizował ze 131 szkołami z województwa lubelskiego. Niniejszy sukces jest zasługą młodzieży, nauczycieli wychowania fizycznego oraz dyrekcji szkoły. Puchar i pamiątkowy dyplom, w imieniu dyrektora szkoły pani Anny Wójtowicz, odebrał wicedyrektor i nauczyciel wychowania fizycznego pan Zbigniew Sajda. W kategorii igrzyska dyplom za 10 miejsce dla Szkoły Podstawowej im. Piotra Firleja w Lubartowie odebrał, w imieniu dyrekcji, pan Krzysztof Dec – nauczyciel wychowania fizycznego.

 

Trofea najlepszym szkołom w województwie wręczali podczas uroczystości przedstawiciele lokalnych władz samorządowych miasta Janów Lubelski i powiatu janowskiego. Dodajmy, że Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk wyróżniła troje nauczycieli z ZS nr 2 w Lubartowie: Beatę Sajdę, Joannę Góźdź oraz Marka Kitlińskiego, wręczając im listy gratulacyjne. Wyżej wymienieni nauczyciele swoją pracą przyczynili się do sukcesu sportowego szkoły. Dodajmy, że uroczystość została zorganizowana przez Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, funkcjonujący pod kierunkiem Henryka Pidka – Wiceprezesa Urzędującego, Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim i Gminę Janów Lubelski. Tego dnia dom kultury w Janowie Lubelskim gościł przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, a także zaproszonych gości: Prof. Andrzeja Stanisławka – Senatora RP, Jerzego Bieleckiego – Posła na Sejm RP, Teresę Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Marka Sikorę – Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. W tematykę sportu, a szczególnie osiągnięć sportowych wprowadził zebranych gości występ artystyczny przygotowany przez uczniów PSPzOI w Janowie Lubelskim i Janowskiego Gimnazjum. Julia Fijałkowska zaśpiewała piosenkę „Sportowe Marzenia”, a Aleksandra Małek utwór p.t. „Color of your life”. Na scenie wystąpiła grupa JUMP, a także grupa taneczna z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim. Warto tu odnotować, że 26 października w Janowie Lubelskim odbyło się posiedzenie Zarządu LW SZS, na którym Zarząd dokonał wyboru Prezesa Związku. Funkcję tę Zarząd powierzył Prof. Andrzejowi Stanisławkowi – Senatorowi RP.

Z. Sajda

001.jpg104_52.jpg108_51.jpg110_50.jpg111_52.jpg11_646.jpg29_359.jpg30_358.jpg31_338.jpg33_323.jpg49_205.jpg4_850.jpg73_112.jpg77_106.jpg88_74.jpg90_71.jpg96_66.jpg