28 marca 2022 roku w murach naszej szkoły odbył się I etap konkursu matematycznego „Rok przed maturą” organizowany przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konkurs adresowany był do uczniów zdających maturę w 2023 roku. Miał na celu zapoznanie ze standardami wymagań i nową formułą egzaminu maturalnego z matematyki. W konkursie brało udział 37 uczniów, a dwie osoby z najwyższymi wynikami uzyskają awans do finału wojewódzkiego.