Autorem pracy i filmu jest uczeń 2T - Igor Brynda.