25 kwietnia 2017r. odbył się w Lublinie diecezjalny etap 21. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".

Przystąpiło do niego 158 uczniów z 64 szkół z archidiecezji lubelskiej. Tegoroczny zakres konkursu obejmuje Księgę Daniela i Apokalipsę Św. Jana wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami. Znajomość tych treści pozwala młodym ludziom wejść w bogaty świat symboliki biblijnej. Dzięki temu będą mogli lepiej i pełniej odpowiedzieć na pytanie: Co znaczy dzisiaj być świadkiem?

Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Po części pisemnej wyłoniono 7 uczestników z najwyższą liczbą punktów. W tym gronie znalazła się uczennica I LO w Lubartowie- Magdalena Nowosacka z klasy II d. Magda zdobyła wyróżnienie i tytuł finalisty.

Gratulujemy.