Uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum Sportowego oraz I LO w Lubartowie wzięli udział w ogólnopolskich konkursach z języka angielskiego „Multitest” oraz „English High Flier”.

Stopień trudności konkursów jest bardzo wysoki zarówno ze względu na szeroki zakres materiału obejmujący różnorodne zagadnienia gramatyczne, leksykalne oraz treści kulturoznawcze, jak i na skomplikowaną formę. Test konkursowy jest testem wielokrotnego wyboru, a każda z odpowiedzi może być prawdziwa lub fałszywa. Tegoroczna edycja konkursu, jak potwierdzili sami organizatorzy, okazała się szczególnie trudna.

Uczniowie naszej szkoły podołali tym trudnościom i w konkursie „English High Flier” otrzymali w skali województwa następujące wyniki:

Dariusz Sokołowski  - 2 miejsce w województwie,

Szymon Weremczuk – 5 miejsce w województwie,

Filip Osiak – 6 miejsce w województwie,

Daniel Górny – 8 miejsce w województwie,

Maja Karwacka – 4 miejsce w województwie,

Adrian Palenciuk – 8 miejsce w województwie.

W ogólnopolskim konkursie „Multitest” Maja Karwacka, uczennica klasy 3 gimnazjum, zdobyła wyróżnienie za najwyższy wynik w szkole.

Udział w tego typu konkursach pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali dyplom uczestnika. Nauczycielem przygotowującym uczniów była pani Anita Czarnecka.

ZS2

1.jpgimages.png