W piątek 25 marca 2022 r. w ZS nr 2 w Lubartowie odbyła się piąta edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „60 dni przed egzaminem”. Konkurs skierowany był do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu lubartowskiego.

Zwycięzcą konkursu został uczeń Wiktor Opolski ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie. Na podium znalazły się także uczennice  Izabela Laskowska (SP w Pałecznicy), Joanna Czerska  (SP Nr 3 w  Lubartowie) i Gabriela Walczewska (SP w Poizdowie).

Dzień „na Chopina” nie był jedynie spotkaniem z matematyką. Goście spędzili czas w radosnej atmosferze z obecnymi uczniami szkoły oraz organizatorami konkursu, nauczycielkami matematyki: Sylwią Kubik, Martą Mazurek, Iwoną Kornacką i Aleksandrą Polską.

Z radością chcemy poinformować, że po etapie diecezjalnym XVI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie do finału przeszła uczennica z I LO w Lubartowie Katarzyna Gajewska  (kl. 1b). Zajęła ona III miejsce w Archidiecezji Lubelskiej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Finał pisemny odbędzie się 21 kwietnia 2022r., a ustny 27 kwietnia 2022r.

Wyjazd w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży do Wielkiej Brytanii można uznać za niezwykle udany, pełen wrażeń i nowych doświadczeń. Głównym celem projektu Promoting Active Citizenship through Volunteering jest uświadomienie młodzieży, że świat może być lepszym miejscem jeśli zaangażujemy się w pomaganie innym ludziom. W goszczącej uczniów szkole w Luton młodzież spotkała się z niesamowitą życzliwością, która była widoczna aż do ostatnich chwil projektu.

Udział uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” stał się już tradycją. Olimpiada rozgrywana jest w kilku etapach. Za nami zawody szkolne oraz międzyszkolne ( rejonowe). 3 marca br. odbył się etap wojewódzki. Szkołę z ul. Chopina reprezentował Krystian Rożko z klasy III p (profil prawniczy).

Miło nam poinformować, że Krystian zakwalifikował się do grona finalistów, którzy będą reprezentować województwo lubelskie. I cześć zawodów centralnych, będzie polegać na napisaniu eseju historycznego. Uzyskanie oceny dobrej daje uczestnikowi zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii. Nie wykluczony jest też awans do II etapu finału, który odbędzie się w czerwcu w Warszawie.

Gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie centralnym.

W dniu 11 marca 2022 roku uczeń klasy 3B Jakub Budzyński  przystąpił do  etapu szkolnego konkursu „ LabTest” . Jest to konkurs ogólnopolski organizowany przez  Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UM Lublin. Ma on na celu poszerzyć zainteresowania uczniów oraz  upowszechnić wiedzę na temat diagnostyki i profilaktyki wybranych jednostek chorobowych.

Życzymy Kubie powodzenia.