XIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”.

18 lutego 2021 r. uczniowie naszej szkoły Mateusz Borzęcki z klasy II P oraz Krystian Rożko również z klasy II P uczestniczyli w II etapie (międzyszkolnym) Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 -1514. Od Cedyni do Orszy”.

9 marca w Sali Rycerskiej w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się wręczenie Stypendiów Starosty Lubartowskiego za I semestr roku szkolnego 2020/2021. W tym roku miało ono jedynie formę spotkania władz powiatu z dyrektorami szkół, którzy w imieniu uczniów odebrali listy gratulacyjne z rąk Starosty Lubartowskiego.

Za uczniami szkół ponadpodstawowych II, przedostatni, etap Olimpiady odbywający się na szczeblu okręgowym. Pandemia sprawiła, że etap ten odbywał się zdalnie, dlatego też pytania w teście charakteryzowały się podwyższonym stopniem trudności (wielokrotność wyboru). Dwaj uczniowie z klasy II t technikum informatycznego w ZS nr 2 przy ul. Chopina: Fabian Skrzypczyński i Jakub Machoś przeszli etap szkolny i znaleźli się w gronie 255 najlepszych w naszym okręgu.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Karolina Twardowska i Mateusz Moryc, oboje z klasy IV Z Technikum Zawodowego nr 2 w Lubartowie, kształcącego w zawodzie technik informatyk, awansowali do wojewódzkiego etapu olimpiady, aby walczyć o udział w finale ogólnopolskim. Etap szkolny odbył się przez Internet, a dodatkowym utrudnieniem była wielokrotność wyboru i limit czasowy na udzielenie odpowiedzi oraz duża liczba uczestników. Uczniowie z „Chopina” w sposób mistrzowski, pomimo trwającego nauczania zdalnego, przyswoili niezbędną wiedzę i tym oto sposobem zakwalifikowali się do dalszych „zmagań”. Opiekunem merytorycznym Karoliny i Mateusza jest pani Iwona Lal nauczyciel przedmiotów podstawy przedsiębiorczości oraz działalność gospodarcza w branży informatycznej.

Serdecznie gratulujemy, życzymy wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki w dalszym etapie!

Osiągnięcia uczniów ZS nr 2 im. Księcia P. K. Sanguszki w Lubartowie w I sem. r. szk. 2020/2021

Nauczanie zdalne i hybrydowe, które realizowały w I semestrze obecnego roku szkolnego szkoły ponadpodstawowe, wymusiło zmianę sposobu nauki uczniów oraz form i metod pracy nauczycieli z uczniami. A na pewno ten stan rzeczy zmusił obie strony do korzystania z technologii IT na niespotykaną wcześniej skalę.