Drodzy Rodzice,

Kancelaria Supra Brokers S.A. mając na uwadze uzyskanie najlepszej oferty ubezpieczeniowej, przeprowadziła z pełnomocnictwa Powiatu Lubartowskiego procedurę wyboru takiego zakładu ubezpieczeń, który zapewni Państwa dzieciom najlepszą możliwą do osiągniecia ofertę ubezpieczeniową.