Elegijny wiersz Antoniego Słonimskiego przenosi nas w świat szabasowych świec i pieśni dobiegających z drewnianej bożnicy. Świat sztetli – małych miasteczek, których klimat tworzyły elementy kultury polskiej i żydowskiej. I choć sztetlowy krajobraz przestał istnieć, to pozostała po nim pamięć – we wspomnieniach, na starych ilustracjach, fotografiach i w literaturze. Ośrodek „Brama Grodzka” jest tym miejscem, które chroni te nieliczne ślady żydowskiego wkładu w dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny.

I to właśnie tam, 25 listopada br., uczniowie klasy II P z Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia P. K. Sanguszki w Lubartowie pod opieką p. Małgorzaty Sabat i p. Moniki Bordzoł uczestniczyli w drugiej części projektu "Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów". Projekt jest prowadzony przez Muzeum POLIN we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka – Teatr NN".

Podczas wizyty w Ośrodku młodzież zwiedziła wystawę „Lublin. Pamięć miejsca”, a następnie wzięła udział w kolejnych warsztatach edukacyjnych, które pogłębiły jej wiedzę na temat społeczności żydowskiej żyjącej do czasów II wojny światowej w miastach i miasteczkach Lubelszczyzny.

Warsztaty prowadzone przez edukatorów z Ośrodka „Brama Grodzka” zostały oparte na bogatym materiale źródłowym. Przed nami jeszcze jeden, trwający 4 godziny lekcyjne warsztat podsumowujący.

07e2de22-1b0a-4fb4-8150-070228aad292.jpge99f686c-79fc-476f-8230-dab75fef561b.jpg266ea7a3-b4d2-4d9d-b41c-416984741b67.jpg76d079cc-d498-408d-a2e6-eb67c0d1a9cd.jpg18c9d7a8-3a2a-4105-b05a-8db99d0e5658.jpgd46460c6-5554-4594-9f54-249fb1f07eb4.jpga14ffbc3-5189-4319-9963-22ba153513ff.jpg91dc0f0b-722b-452a-a38d-d378fffe1e25.jpg871744c5-8ee9-4459-9c0a-24ab28598389.jpgb49d0062-3c06-4fa9-8dae-a1bae571bcba.jpg4891c03e-a954-4fc3-a001-7b3c5c57ba87.jpgbed10353-8fd1-4979-bb80-91fd848280ec.jpg82148f31-8ddc-4c3f-bafd-9b411cc7cc48.jpg