Rynek pracy i jego problemy to temat bardzo istotny. Mamy tendencję do narzekania, że wiele osób nie może znaleźć pracy, że pracodawcy nie są w stanie znaleźć odpowiednich pracowników, że młodzi ludzie nie wiedzą czego się od nich oczekuje przy rekrutacji i czego mogą się spodziewać gdy wejdą na rynek pracy.

Wychodząc naprzeciw tym dylematom postanowiliśmy wziąć udział w projekcie Erasmus+ pt. EUREKA, który miał na celu przybliżyć uczniom następującą tematykę: rodzaje firm w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, charakterystyka polskiego i europejskiego rynku pracy, możliwości założenia firmy, struktura i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, programy komputerowe wykorzystywane w prowadzeniu firmy, etapy wprowadzania nowego produktu na rynek, efektywna reklama, szukanie pracy oraz pisanie CV i dobre zaprezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie ZS nr 2 w Lubartowie wzięli udział w spotkaniach projektowych we Włoszech i w Danii, a w dniach 24.09.2018r.-28.09.2018r. szkoła zorganizowała spotkanie uczniów i nauczycieli ze szkół z Danii, Włoch i Niemiec, z którymi współpracujemy  nad tym projektem.

Na każdy dzień pobytu przygotowany był bogaty program. Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w warsztatach na temat roli nowoczesnych technologii we wprowadzaniu na rynek nowego produktu oraz w wykładzie na temat etyki w biznesie. Uczniowie przedstawili  prezentacje na temat różnych form prowadzenia biznesu w swoich krajach. Zorganizowaliśmy także warsztaty, które miały na celu pokazanie młodym ludziom jak odnaleźć się na rynku pracy. Tematyka tych zajęć obejmowała sposoby szukania pracy, kryteria którymi należy kierować się przy wyborze zawodu, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, pisanie CV, autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Ponadto uczniowie z „Chopina” wraz z gośćmi odwiedzili dwa zakłady pracy w Lubartowie - SOLBET i PEGWAN, gdzie zapoznali się z ich strukturą, funkcjonowaniem i specyfiką produkcji. Zorganizowane były także wycieczki do Kozłówki, Lublina i Warszawy.

Dzięki uprzejmości osiemnaściorga uczniów i ich rodzin, uczniowie z zagranicy mogli przez tydzień gościć w polskich domach. Dla uczniów była to także możliwość ćwiczenia języka angielskiego.

Zarówno dla gości jak i gospodarzy był to tydzień pełen wrażeń i dużej dawki wiedzy i wskazówek dotyczących prowadzenia firmy i funkcjonowania rynku pracy.

Społeczność ZS nr 2 w Lubartowie wyraża ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu tego przedsięwzięcia. Podziękowania kierowane są do uczniów szkoły oraz ich rodziców, bo dzięki ich gościnności szkoła pozostanie na długo w pamięci gości. Firmie SOLBET i PEGWAN, które gościły uczniów w swoich progach.  To, czego tam się dowiedzieli o funkcjonowaniu firmy, o pozyskiwaniu funduszy unijnych, będzie cenną wskazówką dla przyszłych przedsiębiorców.  Podziękowania zostały skierowane również do firmy ROTO za gotowość współpracy i chęć zorganizowania wizyty uczniów w siedzibie firmy.

ZS2

IMG_3921.JPGIMG_3924.JPGIMG_3928.JPGIMG_3934.JPGIMG_3937.JPGIMG_3940.JPGIMG_3946.JPGIMG_3970.JPGIMG_3982.JPGIMG_3983.JPGIMG_4019.JPGIMG_4020.JPGIMG_4022.JPGIMG_4025.JPGIMG_4028.JPGIMG_4033.JPG