Taki temat zaproponowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki na spotkanie ze swoimi rówieśnikami z Romuvos Gimnasium w Siauliai na Litwie.

Projekt wymiany młodzieży polskiej i litewskiej finansowany z budżetu państwa w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży ma na celu wspieranie współpracy między narodami Polski i Litwy.

Uczniowie I LO z „Chopina” i Siauliai będą wspólnie pracować nad tematem „Wczoraj i dziś - Polska i Litwa po 20 latach wolności”. Poprzez różnorodne działania młodzi ludzie będą poznawać drogę, jaką przeszli Polacy i Litwini, w dążeniu do uzyskania wolności oraz integracji z Europą. Będą debatować nad tym, czy 20 lat demokracji, wspólne członkostwo w UE, zbliżyło nasze narody i wpłynęło na rozwój naszych krajów.

Podczas trwania projektu uczniowie z Litwy i Polski zbiorą informacje o litewskich korzeniach rodu Sanguszków, potrzebnych do wykonania drzewa genealogicznego rodu Sanguszków, przygotują prezentacje multimedialne na temat dróg naszych państw do niepodległości, plakaty dotyczące ludzi i wydarzeń związanych z uzyskaniem niepodległości przez Europę Środkowo-Wschodnią. Podczas 6 dniowego pobytu naszych gości w Polsce zwiedzimy Lublin szlakiem Unii Lubelskiej, w Warszawie zawitamy w Sejmie RP, zajrzymy tez do Muzeum Socrealizmu w Kotłówce. Będzie też czas na zajęcia integracyjno – zapoznawcze oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Uczestnicząc aktywnie we wszystkich etapach realizacji projektu młodzież będzie miała okazję do poznania się i nawiązania znajomości, które mamy nadzieję, przetrwają i będą pielęgnowane w kolejnych latach.