KRONIKA PROJEKTU

 

W dniach 11 – 16 IX 2011 r. gościliśmy w naszej szkole uczniów z Romuvos Gimnasium w Siauliai na Litwie.
Spotkaliśmy się by wspólnie popracować nad tematem „Wczoraj i dziś - Polska i Litwa po 20 latach wolności”.
Każdy dzień realizacji projektu wymiany młodzieży polskiej i litewskiej miał swoje hasło.

POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY
LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINU FONDAS

„Wczoraj i dziś - Polska i Litwa po 20 latach wolności”

Temat projektu: „20 lat wolności. Członkostwo w UE. Demokracja.”

 

 

ULOTKA PILOTAŻOWA

 

 

 

W dniach 25 -26 V 2011 r w naszej szkole odbyła się wizyta przygotowawcza, poprzedzająca realizację projektu pt. „Wczoraj i dziś - Polska i Litwa po 20 latach wolności”.

Taki temat zaproponowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki na spotkanie ze swoimi rówieśnikami z Romuvos Gimnasium w Siauliai na Litwie.

Projekt wymiany młodzieży polskiej i litewskiej finansowany z budżetu państwa w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży ma na celu wspieranie współpracy między narodami Polski i Litwy.

Uczniowie I LO z „Chopina” i Siauliai będą wspólnie pracować nad tematem „Wczoraj i dziś - Polska i Litwa po 20 latach wolności”. Poprzez różnorodne działania młodzi ludzie będą poznawać drogę, jaką przeszli Polacy i Litwini, w dążeniu do uzyskania wolności oraz integracji z Europą. Będą debatować nad tym, czy 20 lat demokracji, wspólne członkostwo w UE, zbliżyło nasze narody i wpłynęło na rozwój naszych krajów.