W dniu 11 marca 2022 roku uczeń klasy 3B Jakub Budzyński  przystąpił do  etapu szkolnego konkursu „ LabTest” . Jest to konkurs ogólnopolski organizowany przez  Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UM Lublin. Ma on na celu poszerzyć zainteresowania uczniów oraz  upowszechnić wiedzę na temat diagnostyki i profilaktyki wybranych jednostek chorobowych.

Życzymy Kubie powodzenia.