Końcówka minionego tygodnia była dla młodzieży Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie kolejną okazją do uczestniczenia w istotnych wydarzeniach w Instytucie Historii UMCS. Przypomnijmy, że popularny „Chopin” już od wielu lat jest szkołą partnerską tej Instytutu Historii, co daje naszej młodzieży szansę do dokładnego poznawania lubelskiej uczelni. – Bardzo cenimy sobie współpracę z lubelską uczelnią, która pozwala naszej młodzieży rozwijać swoje pasje związane z przedmiotami humanistycznymi. W jej ramach mury Zespołu Szkół nr 2 odwiedzają wybitni naukowcy, którzy spotykają się z naszymi uczniami. My również mamy okazję odwiedzać Instytut Historii UMCS. Myślę, że ta trwająca już wiele lat współpraca wydatnie przyczyniła się do zbudowania znakomitej marki naszej szkoły – powiedział Zbigniew Sajda, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

Okazją do jeszcze ściślejszej współpracy były chociażby Dni Historyka, które odbyły się w piątek w Lublinie. Ta impreza była zorganizowana z olbrzymim rozmachem. Najważniejszą wartością były oczywiście ciekawe wykłady, ale nie wolno zapominać o pasjonujących pokazach druku 3D czy sztucznej inteligencji.

W wyjeździe do Lublina brali udział uczniowie klas z rozszerzoną historią – I P, II P i III P. Wycieczkę zorganizowali mgr Kamil Kozioł oraz mgr Małgorzata Sabat, a opiekę dodatkowo pełnili mgr Beata Sajda oraz mgr Beata Kućmińska-Trepka.